Etusivu > KL-Lämpö > KL-Lämmön tarina

Vanha suola janottaa – elämäntapayrittäjät halusivat tehdä asiat paremmin

 

Jonne Hakala, KL-Lämpö Oy:n ja Lämpöaalto Oy:n perustaja. Liiketoiminta alkoi 1960-luvulla vaatimattomista tiloista.

Noin 25 vuotta sitten yrittäjä Jonne Hakala huomasi, että vanha suola alkoi janottaa. Jonne oli syventynyt energiatalouteen liittyvään vedenkäsittelyyn jo aiemman yrityksensä kautta, eikä pystynyt jäähdyttelemään eläkkeellä. Hänen vuonna 1968 luomansa yritys Lämpöaalto Oy oli juuri kaatunut konkurssiin uuden omistajan käsittelyssä – vain muutama vuosi yhtiön myynnin jälkeen.

 

Messut 1970-luvulla tuotepainotteisia. Lämpöaallon viimeisimmät tilat 1980-luvun lopulla.

 

 

Öljynpolton ongelmien ratkaisuja.

Kyseinen konkurssi oli johtanut useamman uuden yrityksen syntymiseen alalle, kun Lämpöaalto Oy:n vanhat työntekijät hyödynsivät aiemmin hankkimaansa tietotaitoa. Miksi ei siis alkuperäinen Lämpöaallon perustajakin voisi palata pelikentälle muutaman sapattivuoden jälkeen? Konkurssin myötä myös kilpailunrajoitussopimukset raukesivat, mikä mahdollisti paluun alalle.

Vanha kokemus vedenkäsittelyalan markkinoinnista ryyditettynä hieman erilaisella tuote- ja palvelukonseptilla saattaisi onnistua. Osa vanhasta henkilökunnasta lähti Jonnen uuteen yritykseen nimeltään Suomen KL-Lämpö Oy, jonka alkutaival ajallisesti sijoittui Suomen taloushistorian yhteen pahimpaan talouslamaan.

Vanhat asiakkaat kuitenkin arvostivat tapaa, jolla yritys hoiti asiakaslähtöisesti ja joustavasti heidän tarpeitaan. ”Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan”, sanoi vanha kansa; tämä viisaus pätee myös yrityselämässä. Kun yritys onnistuneesti ratkaisee asiakkaan ongelman, se palkitaan.

 

KL-Lämpö on ylpeä pitkistä työsuhteistaan. Sari ja Jorma – kuvassa laboratoriossa 1990-luvulla – ovat tehneet yli 20 vuoden työuran yhtiön palveluksessa. Laboratoriotoiminta on vedenkäsittelyliiketoiminnan sydän.

Suomen KL-Lämpö Oy pääsi ajan mittaan ottamaan oman markkinaosuutensa – kilpailevien yritysten puristuksesta huolimatta. Yritys vaihtoi toimitiloja vähitellen parempiin ja tilavampiin löytäen itsensä lopulta Tampereen ja Lempäälän rajalta, Kukonkiven teollisuusalueelta. Vuonna 2002 omistaja Jonne Hakala päätti 67-vuotiaana vihdoin luopua työelämästä ja jäädä enemmän kuin ansaitulle eläkkeelle. Yhtiö oli syntynyt onnellisten tähtien alla, sillä kuin ihmeen kautta Hakalan ja tämän vanhan työntekijän Pentti Edgrenin elämäntilanteet olivat sillä mallilla, että toinen halusi luopua ja toinen halusi palata alalle. Pentti oli ollut tärkeässä asemassa Lämpöaallon hankkiessa alalta merkittävän markkinaosuuden 1970- ja 1980-luvuilla.

Pentti Edgren oli aiemmin mainitun konkurssin jälkeen ollut yksi Lämpöaallon raunioille oman yrityksensä perustaneista henkilöistä. Myös Pentti oli myynyt oman yhtiönsä ja lähtenyt ”vieraan palvelukseen”. Halu yrittämiseen oli kuitenkin palavana rinnassa, ja elävät asiakassuhteet takasivat, että uusikin yritys onnistuisi. KL-Lämpö vaihtoi siis sukunimeä: yrityskaupat tehtiin, ja Hakalat vaihtuivat Edgreneiksi.

Pentti sai vanhoilla asiakassuhteillaan sekä useiden entisten työntekijöidensä palvelukseen tulolla yhtiön lentoon lähes ensimetreistä alkaen. Uudet vanhat kasvot olivat tottuneet tekemään hommia Pentin kanssa, joten oli helppoa saada ilmaa siipien alle.

Pentti Edgren öljylaatikon puhdistustoimissa. Tampereen prosessi-insinöörit Oy:n yksi omistajista mukana käytännön töissä.

 

Luottamus ja laatu koko henkilöstön yhteisinä päämäärinä

Vedenkäsittely on pääosin kemiaa ja erityisesti henkilökemiaa. Luottamus asiakaskunnassa oli syntynyt jo yli 30 vuoden alalla olon ansiosta. Varsin pian todettiin, että tuote itsessään ei ole tärkeä, vaan se on vain keino ja työkalu yhdistettynä palveluun. Tällä yhdistelmällä asiakkaan ongelma ratkaistaan ja asiakasluottamus saavutetaan ja lujitetaan. Sanonta ”minkä taakseen jättää, sen edestään löytää” pätee tässäkin yhteydessä.

CIP-pesut teollisuuden moninaisilla kohteilla. Usein pitää olla valmis menemään pintaa syvemmälle. Kävelykatutyömaa Tampereella.

KL-Lämmössä asiakaspalvelun yksi tärkeä elementti on ollut palvelun ja tuotteen laadusta huolehtiminen. Laatusertifioinnin tarve pulpahteli pintaan pitkin 2000-luvun alkupuolta. Vihdoin uuden vuosikymmenen taittuessa alettiin aihetta tosissaan miettiä; miten voitaisiin entistä enemmän kiinnittää huomiota palvelun laatuun ja syventää asiakassuhdetta entisestään sitä kautta? Yhtiöllä oli ollut käytössään itselleen luomansa laadunvalvontajärjestelmä, jonka päivittäminen varsinaiseksi ISO 9001 -sertifikaatiksi oli lopulta suhteellisen kivuton toimenpide (lue lisää blogistamme). Sisäisen auditoinnin avulla liiketoiminnan eri osatekijöitä, myös henkilöstöä, kehitetään jatkuvasti.

Sertifikaatteja voidaan pitää markkinoinnin työkaluina, mutta niidenkin taustalla on henkilökunnan aito into tehdä työnsä mahdollisimman hyvin ja asiakasta palvellen. Lopulta yrityksen olemassaolon oikeutus perustuu siihen, pystyykö se tarjoamaan uutta lisäarvoa asiakkaalle ja pystyykö se tunnistamaan tämän tarpeet. Laadunvalvontajärjestelmä on väline, joka auttaa nykypäivänä KL-Lämmön jokaista työntekijää kehittämään toimintaansa yhä paremmin asiakasta palvelevaksi. Samalla se varmistaa luotettavuuden, yhdenmukaisuuden ja läpinäkyvyyden kaikilla osa-alueilla (”minkä taakseen jättää, sen edestään löytää” – jälleen kerran).
 ISO 9001 -sertifikaatti laadun takeena.

 

Menestystarina jatkuu seuraavan sukupolven voimin

Tultaessa 2010-luvulle yhtiön toiminimestä pudotettiin sana ”Suomen” pois. Yhtiön saama tunnettuus oli asiakkaiden suussa lyhentänyt toiminimen pelkäksi KL-Lämmöksi, mikä huomio vietiin sitten virallisiinkin asiakirjoihin, ja Suomen KL-Lämmöstä tuli lyhyesti ja ytimekkäästi KL-Lämpö Oy.

Eletään sukupolvenvaihdoksen aikaa.

Myös yhtiön omistajuudessa tapahtui 2010-luvun alkupuolella iso muutos. Pitkäaikainen yrittäjä ja omistaja Pentti Edgren siirsi osuutensa KL-Lämpöä omistavasta emoyhtiöstä kolmelle pojalleen, jotka olivat jo kymmenisen vuotta harjoitelleet talon tavoille ja osallistuneet operatiiviseen toimintaan kukin omalla vahvuusalueellaan. Olli, Saku ja Juha Edgren alkoivat itsenäisesti viedä KL-Lämpöä kohti tulevaisuutta, jossa myös vientikaupalla tulisi olemaan oma roolinsa. Näin liiketoiminta sai uutta nostetta, ja uudet visiot alkoivat ohjata toimintaa.

Henkilökunnan tyky-toiminta entistä tärkeämpää. Ilorannassa vuonna 2017. Työporukan hyvä yhteishenki on yrityksen kantava voima.

Henkilökunnan määrä kasvoi ja saavutti pian 40 työntekijän rajapyykin. Myös kilpailevien yritysten palveluksesta hakeuduttiin KL-Lämmön vahvuuteen, jolloin asiantuntijuus yrityksessä edelleen syveni. Henkilökunnan työviihtyvyyteen ja työolosuhteisiin panostettiin järjestelmällisesti. Tämän ansiosta työntekijöiden keskimääräinen talossa oloaika on pysynyt yli kahdeksassa vuodessa.

 

Keisarinviitan toimitilat auttamatta ahtaat sekä sisä- että ulkopuolelta. Uudet tilavammat toimitilat Golfkentäntielle Pirkkalaan 2013.

Toimitilat kohentuivat merkittävästi uuden kiinteistön valmistuttua alkuvuonna 2013 Pirkkalan Golfkentäntielle, moottoritien ja lentokentän läheisyyteen. Tilojen kasvattaminen jatkui kolme vuotta myöhemmin lisälaajennuksella. Uudet tilat poistivat useat tuotannon laajentamista haitanneet pullonkaulat, ja lisäksi koko KL-Lämmön toiminnan sydän – laboratorio – sai tarpeitansa vastaavat, suuremmat tilat.

 

Laboratorio tutkii. Kuvassa meneillään veden kovuusmääritys nykyaikaisin menetelmin. Juuri oikeanlaista kemiaa.

Asiakaslähtöisesti ajan hermolla

Yhtiön palvelutarjonta kehittyi 2000-luvun alkupuolen tuotekeskeisestä ajattelusta yhä enemmän asiakkaiden tarpeista lähtevään, palvelukeskeiseen lähestymiseen. Omien toimintojen ulkoistaminen oli tullut osaksi suurteollisuuden kustannussäästöjen strategiaa: yhä enenevässä määrin teollisuudessa haluttiin siirtää kunnossapito- ja huoltotoimenpiteitä ostopalveluiden piiriin. Syntyi kokonaan uusia palveluyhtiöitä, jotka vastasivat laitosten kunnossapidosta avaimet käteen ‑periaatteella.

Tällaisia palveluja tarjoavia huolto-organisaatioita alkoi yhä useammin hakeutua myös KL-Lämmön loppuasiakkaaksi. KL-Lämmön erikoisosaaminen tarjosi näille ratkaisuja vedenkäsittelyyn ja energiansäästöön tähtäävissä toimissa.

 

Palvelut laajentuneet myös lämmönvaihdinhuoltoon.

Asiakaskeskeinen lähestymistapa on toki ollut yrityksen ohjenuorana alusta saakka. Siihen nojaten tuotteita ja palveluita kehitettiin myös muilla osa-alueilla ajan vaatimusten mukaisiksi. Tavoitteena on ollut ansaita asiakkaiden luottamus tunnistamalla näiden arvot ja tarpeet paremmin kuin kukaan muu ja tuottamalla asiakkaille uutta lisäarvoa. Tähän on pyritty muun muassa tekemällä jatkuvaa yhteistyötä asiakkaiden ja tutkimuslaitosten kanssa sekä räätälöimällä ratkaisut kunkin asiakkaan tarpeisiin. Jotain on selvästikin tehty oikein, koska esimerkiksi tehtyjen analyysien, tuotantomäärien ja liikevaihdon ennätyksiä on rikottu 2010-luvulla vuosi toisensa jälkeen.

 

Huoltohenkilöstö aina lähtövalmiina.

Asiakaspalvelun laadusta huolehtiminen on näkynyt KL-Lämmön toiminnan laajentumisen myötä myös tarpeena perustaa uusia toimipisteitä: Espoossa toimii nykyään oma myynti- ja huolto-organisaationsa, ja Kempeleen-varaston ansiosta asiakkaiden tarpeisiin kyetään vastaamaan ketterästi ympäri Suomen. Uusien toimipisteiden ansiosta on pystytty pitämään huolta saavutettavuudesta ja asiakkaiden asiointikokemuksesta.

 

Laadun takeena taitava henkilökunta.

Viime aikoina yrityksen kasvamista ja ajan hermolla pysymistä on heijastellut myös uusien palvelukokonaisuuksien luominen vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita: vuonna 2016 yritys lanseerasi uuden Kemlan-palvelukokonaisuuden kiinteistöjen energiansäästöön ja kunnossapitoon. Tämäkin idea sai alkunsa asiakkaiden tarpeeseen vastaamisesta; Kemlania ennen markkinoilta puuttui selkeä palvelukonsepti, joka on kohdennettu kiinteistöjen energiatehokkaan vedenkierron varmistamiseen.

 

Kohti uusia asiakkuuksia Vientiä myös Venäjälle

2010-luvulla Suomen kamara on alkanut käydä KL-Lämmölle liian pieneksi, joten vientiponnisteluilla on pyritty avaamaan uusia markkinoita sekä perinteisellä tuotesektorilla että tuulivoimaloiden kunnossapidon saralla. Kysyntää KL-Lämmön asiantuntijuudelle on huomattu olevan myös maan rajojen ulkopuolella, mikä kertoo siitä, että osaaminen yrityksessä on kansainvälisellä tasolla tarkasteltunakin korkealla tasolla. Tätä kuvastaa myös kuuluminen Cleantech Finland -verkostoon, jonka jäsenet edustavat suomalaisen cleantech-osaamisen terävintä kärkeä.

 

Vastuullista kasvua

KL-Lämpö on kemianalan yritys. Kemianteollisuudessa vastuullisuus on keskeinen arvo, ja kun toiminta kasvaa tiettyihin mittoihin, mukana seuraa ympäristönsuojeluun ja työsuojeluun liittyviä velvoitteita. KL-Lämpö on halunnut kantaa oman kortensa kekoon vastuullisuuden ja kestävän kehityksen eteen tehtävässä työssä. Siksi yritys ei ole toimintansa laajetessa tyytynyt pelkkien vähimmäisvaatimusten täyttämiseen, vaan se on liittynyt mukaan vastuullisuutta ja kestävää kehitystä edistäviin verkostoihin ja ohjelmiin. Näistä esimerkkinä mainittakoon Kemianteollisuus ry:n koordinoima kansainvälinen Responsible Care -ohjelma. Kyseisen ohjelman tavoitteena on luonnonvarojen kestävä käyttö, tuotannon ja tuotteiden kestävyys ja turvallisuus sekä hyvinvoiva työyhteisö.

Vastuullisuus ja kestävyys ovat läsnä kaikessa KL-Lämmön tekemisessä. ISO 9001 -laatustandardi sekä sitoutuminen erilaisiin vastuullisuutta koskeviin ohjelmiin takaavat asiakkaille sen, että kyse ei ole pelkästä sanahelinästä, vaan vastuullisuuden toteutumista myös seurataan jatkuvasti ja järjestelmällisesti.

Vuonna 2018 KL-Lämpö porskuttaa oman alansa suurimpana kotimaisena yhtiönä jatkaen nousujohteista kehityspolkuaan sekä muistaen vanhan periaatteen ”asiakas on aina oikeassa”. Valitessaan KL-lämmön asiakas voi luottaa nyt ja tulevaisuudessa saavansa pitkäaikaisen kumppanin, joka on tutkitusti osoittanut olevansa luottamuksen arvoinen.

 

Ilmakuva