Etusivu > Palvelut > Teollisuus > KL-Lämpö – Lauhde- ja höyryjärjestelmien happivuotokartoitukset

Lauhde- ja höyryjärjestelmän happivuotokartoitus

Lauhde- ja höyryjärjestelmien happivuotokartoitukset

Höyry- ja lauhdejärjestelmien ilmavuodot aiheuttavat nopeasti etenevää korroosiota paperi- ja kartonkikoneiden alkupäässä, jossa sylinterit ja säiliöt ovat jatkuvassa alipaineessa. Korroosio puolestaan aiheuttaa vesivuotoja ja käyttöhäiriöitä järjestelmään.

Happi ja hiilidioksidi siirtyvät lauhteiden mukana voimalaitokselle, mikä lisää hapensidonta- ja alkalointikemikaalin kulutusta ja aiheuttaa energiahävikkiä.

Vuotojen paikallistaminen

Happivuodot paikallistetaan järjestelmään johdettavalla kaasumaisella vuodonetsintäaineella ja mitataan vuotojen määrä. Asiakas saa analyysituloksista kirjallisen raportin ja toimenpidesuositukset ongelmakohtien korjaamiseksi.