Etusivu > Palvelut > Energiateollisuus > KL-Lämpö – Glykolipohjaiset LTO- ja lauhdutusjärjestelmät

Lue lisää meistä

Lataa yritysesitteemme »

Voimalaitosten vedenkäsittelypalvelut

Glykolipohjaiset LTO- ja lauhdutusjärjestelmät

Glykolipohjaisten lämmöntalteenotto- ja lauhdutusjärjestelmien huolto on usein puutteellista. Järjestelmien oletetaan toimivan niin kauan kuin nesteet pysyvät järjestelmässä. Lämmönsiirtonesteet kuitenkin hajoavat ajan mittaan. Jos neste on tekemisissä hapen kanssa, se saattaa pilaantua hyvin nopeasti. Myös korroosionestokemikaalit menettävät tehoaan.

Puutteellinen huolto sekä lämmönsiirtonesteen ja suoja-aineen hajoaminen kiihdyttävät korroosiota ja saostumien muodostumista. Vuodot, toimintahäiriöt ja pH:n lasku aiheuttavat lämmönsiirtotehon heikkenemistä.

Kartoitus- ja analyysipalvelut

LTO- ja lauhdutusjärjestelmien kunto kartoitetaan vesianalyyseillä. Kartoituksen tulos raportoidaan asiakkaalle kirjallisesti (analyysiraportti). Asiakas saa myös järjestelmäkohtaiset toimenpidesuositukset sekä kustannusarvion toteutettavista kunnostustoimenpiteistä.

Huolto- ja kunnossapitopalvelut

Käyttöönotto- tai saneerauspuhdistus ja glykolitäyttö

LTO-/lauhdutusjärjestelmä puhdistetaan kemiallisesti (käyttöönottopuhdistus tai saneerauspuhdistus). Järjestelmä täytetään suunnitelman mukaisella pitkäkestoisella glykolilla tai glykoliliuoksella, joka sisältää korroosionestoaineen. Toimenpiteet palauttavat järjestelmän lämmönsiirtokyvyn. Ne myös varmistavat järjestelmän ja toimilaitteiden suunnitellun, häiriöttömän toiminnan.

Glykolilaadun tarkistus

Glykolilaadun oikeellisuus (monoetyleeniglykoli tai monopropyleeniglykoli) tarkistetaan. Toimenpiteellä varmistetaan laitteiston riittävyys ja suunniteltu lämmönsiirtokyky. LTO- ja lauhdutusjärjestelmissä tulee aina käyttää alkuperäisessä suunnitelmassa määriteltyä glykolia, joko monoetyleeniglykolia tai monopropyleeniglykolia.  

Glykolipitoisuuden tarkistus

Glykolipitoisuuden tarkistuksella varmistetaan järjestelmän oikea pakkaskesto ja optimaalinen hyötysuhde. Glykolipitoisuuden tulee vastata alkuperäisen suunnitelman mukaista arvoa. LTO- ja lauhdutusjärjestelmien korroosiosuojaustasoa on mahdollista parantaa säätämällä korroosionestoaineen pitoisuutta. Toimenpide pidentää glykolien käyttöikää.

Kiintoaineen suodatus

Suodatuksella poistetaan lämmönsiirtonesteessä oleva kiintoaine, joka voi aiheuttaa käyttöhäiriöitä ja tukoksia. Suodatuksen ansiosta lämmönsiirtonesteen laatu pysyy hyvänä ja toimilaitteet toimivat häiriöttömästi.

Sähkötoimiset pumppausasemat

Sähkötoimiset glykoliliuosten pumppausasemat helpottavat glykolipitoisuuden säätämistä ja pitävät varalla olevan glykolin puhtaana.

Glykoliliuosten kierrätys

Otamme vastaan ja toimitamme edelleen puhdistettavaksi käytettyjä etyleeni- ja propyleeniglykoliliuoksia, joiden liuosväkevyys on vähintään 20 %. Liuokset eivät saa sisältää öljyä. Jos vesi-glykoliliuos sisältää suuria määriä raskasmetalleja, se luokitellaan ongelmajätteeksi. Glykolit ja vesi-glykoliliuokset on hävitettävä viranomaismääräysten mukaisesti.

Työraportti

Toteutetut kunnostustoimenpiteet raportoidaan asiakkaalle työraportilla, joka voidaan liittää kiinteistön huoltoasiakirjoihin.

Tutustu tuotteisiimme