Etusivu > Palvelut > Energiateollisuus > KL-Lämpö – Voimalaitosten vedenkäsittelypalvelut

Lue lisää meistä

Lataa yritysesitteemme »

Voimalaitosten vedenkäsittelypalvelut

Voimalaitosten vedenkäsittelypalvelut

Voimalaitosten vedenkäsittelylle asetetaan tarkkoja vaatimuksia, jotta laitokset toimisivat taloudellisesti ja häiriöttömästi. Asianmukainen vedenkäsittely on osa voimalaitosten ennakoivaa kunnossapitoa.

 

Vedenkäsittelypalvelujemme tavoitteena on optimoida voimalaitosasiakkaiden energiantuotantoon ja -siirtoon liittyvä vedenkäsittely. Voimalaitosasiakkaisiimme kuuluvat höyryvoimalaitokset, kaukolämpölaitokset, sähkövoimalaitokset ja tuulivoimalaitokset.

Palvelemme asiakkaitamme muun muassa lisäveden valmistuksessa, veden esikäsittelyssä sekä höyryntuotannon ja -käytön eri vaiheissa. Kaukolämpölaitoksille tarjoamme kokonaisratkaisuja, jotka sisältävät vedenkäsittelykemikaaleja ja -laitteita.

Korkeapainehöyrykattilat

Höyrykattiloissa energiahyötysuhteen kasvattaminen johtaa korkeampiin veden puhtausvaatimuksiin ja usein muutoksiin vesikemiassa. Perusteellisen järjestelmäkartoituksen avulla löydämme optimaaliset ratkaisut järjestelmäkohtaisiin vedenkäsittelytarpeisiin.

Teemme jatkuvaa tuotekehitystyötä vastataksemme muuttuviin haasteisiin. Seuraamme kemikaalien toimintaa vesianalyyseillä sekä kattilajärjestelmän sisäpuolisilla tarkastuksilla.

Hapensidonta ja alkalointi

Höyrykattilan syöttövesijärjestelmän korroosio/passivoitumistasapainoon vaikuttavat lähinnä veden happipitoisuus ja pelkistimet. Järjestelmät ovat yksilöitä, joten myös niiden vedenkäsittelytarpeet vaihtelevat järjestelmäkohtaisesti.

Järjestelmän rakenne- ja materiaalikartoituksen sekä vesianalyysien avulla on mahdollista valita optimaalinen kemikaaliohjelma, joka varmistaa järjestelmän toimivuuden ja kestävyyden.

Kerrostumienesto

Puutteellisen vedenkäsittelyn ja järjestelmävuotojen seurauksena voi syntyä merkittäviä määriä saostuvia yhdisteitä. Dispergointiaineilla voidaan ehkäistä kerrostumien aiheuttamia lämmönsiirto-ongemia ja laitevaurioita.  Saostumat pysyvät löyhinä ja ne voidaan poistaa järjestelmästä ulospuhalluksen avulla.

Kaukolämpöjärjestelmät

Kaukolämpö on yleisin tapa siirtää voimalaitoksen lämpöä käyttökohteisiin kuuman veden avulla. Kaukolämpöjärjestelmien materiaalit ja rakenteet vaihtelevat järjestelmäkohtaisesti.

Myös järjestelmän täyttövesi vaihtelee järvivedestä täyssuolanpoistettuun veteen.  Näin ollen kemikaalikäsittely on valittava tarpeen mukaan.

Kemikaalitarjonnassa otamme huomioon järjestelmäkohtaiset erot käytettyjen materiaalien ja veden laatuominaisuuksien suhteen. Palveluumme kuuluvat myös kaukolämpöjärjestelmien ja lämmönsiirtimien puhdistustyöt.

Asiantuntijamme

Asiantuntijamme

Jussi Aaltonen
Yksikönjohtaja, energiainsinööri
Suurteollisuus ja voimalaitokset
p. 040 354 1121
jussi.aaltonen@kl-lampo.com

Pekka Ojala
Vesiasiantuntija, DI
p. 0400 338 770
pekka.ojala@kl-lampo.com

Tutustu tuotteisiimme