Expert på vattenbehandling

KL-Lämpö Oy är en expert på vattenbehandling och energieffektivitet. Företaget grundades år 1993 och är känt som en tillförlitlig och uppskattad samarbetpartner inom industrin, energiindustrin och fastighetsbranschen. Vår expertis utnyttjas bland annat vid utveckling och underhåll av industri-, affärs- och bostadsfastigheters serviceverksamhet. Vår verksamhet representerar den ansvarsfulla cleantech branschen och har internationaliserats under åren. Vårt mål är att främja energieffektivitet och hållbar utveckling.

Tjänster    Produkter

 

Redan en avlagring på 0,4 mm
 minskar värmeöverföring betydligt

Värmeöverförande ytor måste vara rena för att värmeöverföringssystem skall funktionera optimalt. Redan en avlagring på 0,4 mm minskar värmeöverföring till hälften.

Korrosionsskydd förhindrar skador

Om korrosionsskydd är otillräckligt utökar energiförbrukning betydligt. Korrosionsprodukter stör värmeöverföring och orsakar extra kostnader.

Laboratoriet avslöjar renoveringsbehov

Vårt laboratorium kartlägger kondition av värmeöverföringssystem och analyserar vattenprover. Det svarar också för optimering av våra produkter.

Experter av vattenbehandling

Våra vattenbehandlingsexperter med en specialutrustning står till ditt förfogande. Vi är beredda att, med kort varsel, kartlägga rengöringsbehov vid oförutsedda avbrott.