KL-Lämpö

KL-Lämmön tarina

Elämäntapayrittäjät halusivat tehdä asiat paremmin

Katso video

1990-luku

Vanha suola janottaa

Oli vuosi 1993, kun vedenkäsittelyalalla aiemmin pitkän uran tehnyt yrittäjä Jonne Hakala huomasi, että vanha suola alkoi janottaa. Hänen vuonna 1968 luomansa ja 1980-luvun lopulla myymänsä yritys Lämpöaalto Oy oli juuri kaatunut konkurssiin uuden omistajan käsittelyssä. Tämä johti usean uuden yrityksen syntymiseen alalle, kun Lämpöaalto Oy:n vanhat työntekijät hyödynsivät aiemmin hankkimaansa tietotaitoa.

Yritys sai nimekseen Suomen KL-Lämpö Oy.

Miksi ei siis alkuperäinen Lämpöaallon perustajakin voisi palata vedenkäsittelyalan pelikentälle? Vanha kokemus alan markkinoinnista ryyditettynä hieman erilaisella tuote- ja palvelukonseptilla saattaisi onnistua. Yritys sai nimekseen Suomen KL-Lämpö Oy. Tarina kertoo, että lyhenne KL tuli sanoista "kestävä lämpö".

Vanhat asiakkaat arvostivat tapaa, jolla yritys hoiti asiakaslähtöisesti ja joustavasti heidän tarpeitaan. Kun yritys onnistuneesti ratkaisi asiakkaan ongelman, se palkittiin. Suomen KL-Lämpö Oy pääsi ajan mittaan ottamaan oman markkinaosuutensa – kilpailevien yritysten puristuksesta huolimatta.

Jonne Hakala, KL-Lämpö Oy:n ja Lämpöaalto Oy:n perustaja.

Messut olivat 1970-luvulla tuotepainotteisia.

Öljykattilan puhdistukset olivat vielä 1980-luvulla merkittävässä asemassa.

2000-luku

Päämääränä luottamus ja laatu

Vedenkäsittely on pääosin kemiaa ja erityisesti henkilökemiaa. Luottamus asiakaskunnassa oli syntynyt jo yli 30 vuoden alalla olon ansiosta. Varsin pian todettiin, että tuote itsessään ei ole tärkeä, vaan se on vain keino ja työkalu yhdistettynä palveluun. Tällä yhdistelmällä asiakkaan ongelma ratkaistaan ja asiakasluottamus saavutetaan ja lujitetaan.

KL-Lämmössä asiakaspalvelun yksi tärkeä elementti on ollut palvelun ja tuotteen laadusta huolehtiminen.

KL-Lämmössä asiakaspalvelun yksi tärkeä elementti on ollut palvelun ja tuotteen laadusta huolehtiminen. Laatusertifioinnin tarve pulpahteli pintaan pitkin 2000-luvun alkupuolta – olihan yhtiöllä jo pitkään ollut käytössä itselleen luomansa laadunvalvontajärjestelmä, jonka avulla liiketoiminnan eri osatekijöitä ja henkilöstöä kehitettiin. Varsinainen ISO 9001 -sertifiointi yritykselle myönnettiin vuonna 2014.

Laadunvalvontajärjestelmä on väline, joka auttaa nykypäivänäkin KL-Lämmön jokaista työntekijää kehittämään toimintaansa yhä paremmin asiakasta palvelevaksi. Samalla se varmistaa luotettavuuden, yhdenmukaisuuden ja läpinäkyvyyden kaikilla osa-alueilla.

Usein pitää olla valmis menemään pintaa syvemmälle. Kävelykatutyömaa Tampereella.

CIP-pesut teollisuuden moninaisilla kohteilla.

ISO 9001 -sertifikaatti laadun takeena.

2002

Tähtiin kirjoitettu yrityskauppa

Vuonna 2002 omistaja Jonne Hakala päätti 67-vuotiaana vihdoin luopua työelämästä ja jäädä enemmän kuin ansaitulle eläkkeelle. Yhtiö oli syntynyt onnellisten tähtien alla, sillä Hakalan ja tämän vanhan työntekijän Pentti Edgrenin elämäntilanteet olivat sillä mallilla, että toinen halusi luopua ja toinen palata alalle. Niinpä yrityskaupat tehtiin, ja KL-Lämpö vaihtoi sukunimeä: Hakalat vaihtuivat Edgreneiksi, ja yhtiön omistajaksi tuli perheyritys Edgren Oy.

Uudet vanhat kasvot olivat tottuneet tekemään hommia Pentin kanssa.

Pentti sai vanhoilla asiakassuhteillaan sekä useiden entisten työntekijöidensä palvelukseen tulolla yhtiön lentoon lähes ensimetreistä alkaen. Uudet vanhat kasvot olivat tottuneet tekemään hommia Pentin kanssa, joten oli helppoa saada ilmaa siipien alle.

Pentti Edgren öljykattilan puhdistustoimissa uransa alkuaikoina.

Pentti Edgrenillä vahva käytännön kokemus vedenkäsittelyalalta.

2010

Vedenkäsittelyn seuraava sukupolvi

Yhtiön saama tunnettuus oli asiakkaiden suussa lyhentänyt toiminimen pelkäksi KL-Lämmöksi. Tämä huomio vietiin myös virallisiin asiakirjoihin, ja Suomen KL-Lämmöstä tuli lyhyesti ja ytimekkäästi KL-Lämpö Oy.

Suomen KL-Lämmöstä tuli lyhyesti ja ytimekkäästi KL-Lämpö Oy.

Myös yhtiön omistuksessa tapahtui 2010-luvun alkupuolella iso muutos. Pitkäaikaisesti yhtiötä johtanut Pentti Edgren myi KL-Lämmön emoyhtiötä omistavasta Edgren Oy:stä loput yhtiöosuutensa kolmelle pojalleen. Olli, Saku ja Juha Edgren olivat osallistuneet operatiiviseen toimintaan tuossa vaiheessa noin 10 vuoden ajan kukin omalla vahvuusalueellaan. He alkoivat itsenäisesti viedä KL-Lämpöä kohti tulevaisuutta, jossa myös vientikaupalla tulisi olemaan oma roolinsa. Näin liiketoiminta sai uutta nostetta, ja uudet visiot alkoivat ohjata toimintaa.

Nykyiset omistajat Saku, Olli ja Juha Edgren visioimassa tulevaa.

Eletään sukupolvenvaihdoksen aikaa.

2010-luku

Asiantuntijuutta ja osaamista uusissa toimitiloissa

2010-luvulla liikevaihdon kasvaessa tasaista tahtia henkilökunnankin määrä saavutti pian 40 työntekijän rajapyykin. KL-Lämmön palvelukseen hakeutui alan osaajia, ja asiantuntijuus yrityksessä syveni entisestään. Kaikkien iloksi valmistuivat uudet nykyaikaiset toimitilat vuoden 2013 alussa Pirkkalan Golfkentäntielle, moottoritien ja lentokentän läheisyyteen. Tiloja laajennettiin vielä lisää kolme vuotta myöhemmin. Uudet tilat poistivat useat tuotannon laajentamista haitanneet pullonkaulat, ja lisäksi koko KL-Lämmön toiminnan sydän – laboratorio – sai paremmin tarpeitansa vastaavat vastaavat tilat. Nykyään KL-Lämmöllä on toimipisteet Pirkkalan lisäksi Espoossa ja Kempeleessä.

Työntekijöiden keskimääräinen talossa oloaika on yli yhdeksän vuotta.

Uusien tilojen lisäksi työviihtyvyyteen ja työolosuhteisiin on panostettu järjestelmällisesti, ja tämä kantaa hedelmää. Työntekijöiden keskimääräinen talossa oloaika on yli yhdeksän vuotta.

Henkilökunnan tyky-toiminta on tärkeä osa työhyvinvoinnista huolehtimista. Ilorannassa vuonna 2017.

Matkalla uuteen aikaan - tutustumiskäynti rakenteilla oleviin toimitiloihin museobussin kyydissä vuonna 2012.

Juuri oikeenlaista kemiaa.

2010-luku

Asiakaslähtöisesti ajan hermolla

2010-luvun alussa toimintojen ulkoistaminen oli tullut osaksi suurteollisuuden kustannussäästöjen strategiaa: yhä enenevässä määrin teollisuudessa haluttiin siirtää kunnossapito- ja huoltotoimenpiteitä ostopalveluiden piiriin. Syntyi kokonaan uusia palveluyhtiöitä, jotka vastasivat laitosten kokonaisvaltaisesta kunnossapidosta. KL-Lämmön erikoisosaaminen tarjosi kehittyneessä tilanteessa ratkaisuja vedenkäsittelyyn ja energiansäästöön tähtäävissä toimissa.

Tunnustuksena menestyksekkäästä liiketoiminnasta KL-Lämmölle myönnettiin vuonna 2015 Pirkkalan vuoden yrittäjäpalkinto.

Tuotteita ja palveluita kehitettiin myös muilla osa-alueilla ajan vaatimusten mukaisiksi, muun muassa tekemällä yhteistyötä asiakkaiden ja tutkimuslaitosten kanssa sekä räätälöimällä ratkaisut asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. Jotain on selvästikin tehty oikein, koska tehtyjen analyysien, tuotantomäärien ja liikevaihdon ennätyksiä on rikottu vuosi toisensa jälkeen. Tunnustuksena menestyksekkäästä liiketoiminnasta KL-Lämmölle myönnettiin vuonna 2015 Pirkkalan vuoden yrittäjäpalkinto.

2010-luvulla Suomen kamara alkoi käydä KL-Lämmölle liian pieneksi, joten markkinoita ulkomaille avattiin sekä perinteisellä tuotesektorilla että tuulivoimaloiden kunnossapidon saralla. KL-Lämmön osaaminen on todettu olevan kansainväliselläkin tasolla tarkasteltuna korkealla tasolla. Tätä kuvastaa mm. kuuluminen Cleantech Finland -verkostoon, jonka jäsenet edustavat suomalaisen cleantech-osaamisen terävintä kärkeä.

Palvelut laajentuneet myös lämmönvaihdinhuoltoon.

Huoltohenkilöstö aina lähtövalmiina.

Vienti kasvussa.

2020-luku

Vastuullista kasvua

KL-Lämpö on halunnut kantaa oman kortensa kekoon vastuullisuuden ja kestävän kehityksen eteen tehtävässä työssä. Siksi yritys ei ole toimintansa laajetessa tyytynyt pelkkien vähimmäisvaatimusten täyttämiseen, vaan vastuullisuus ja kestävyys ovat läsnä kaikessa KL-Lämmön tekemisessä. ISO 9001 -laatustandardi sekä sitoutuminen erilaisiin vastuullisuutta koskeviin ohjelmiin takaavat asiakkaille sen, että kyse ei ole pelkästä sanahelinästä, vaan vastuullisuuden toteutumista myös seurataan jatkuvasti ja järjestelmällisesti.

Vastuullisuuden toteutumista seurataan jatkuvasti ja järjestelmällisesti.

Vuonna 2021 KL-Lämmöstä tuli Suomalaisen Työn Liiton jäsen. Liiton jäsenenä yritys sitoutui vastuullisen työn periaatteisiin, joita ovat työpaikkojen luominen, tuotannon ja hankintojen vastuullisuus sekä työntekijöiden osaamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Liitto on myöntänyt Avainlippu-tunnukset KL-Lämmön palveluille sekä päätuoteryhmille merkkinä suomalaisesta työstä. Avainlippu-tunnukset tuovat esiin KL-Lämmön arvoja sekä osoittavat yrityksen olevan vastuullinen toimija sekä ekologisesti, sosiaalisesti että taloudellisesti.

Nykyään KL-Lämpö porskuttaa oman alansa suurimpana kotimaisena yhtiönä jatkaen nousujohteista kehityspolkuaan sekä muistaen vanhan periaatteen ”asiakas on aina oikeassa”. KL-Lämpö on tutkitusti osoittanut olevansa luottamuksen arvoinen. Valitessaan KL-lämmön asiakas voi siis luottaa saavansa pitkäaikaisen kumppanin, nyt ja tulevaisuudessa.

Laadun takeena asiantunteva henkilökunta.

Vuonna 2013 valmistuneisiin toimitiloihin tehtiin jo parin vuoden kuluttua ensimmäinen laajennus.

Yhtiö laajensi infraa edelleen vuonna 2018 ja kehitti toimintaansa, kun tiloihin valmistui Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen siirrinhuoltokeskus.

KL-Lämmön pääsivulle