EtusivuKL-LämpöAsiakaskokemuksia ja referenssejämmeARE Oy

ARE Oy

ARE Oy on Suomen suurin talotekniikkaurakoitsija, joka tarjoaa ratkaisuja ja palveluita kiinteistöjen koko elinkaarelle. Yhtiön tavoitteena on aina energiatehokkaat tilat ja tilojen käyttäjille miellyttävät sisäolosuhteet, kustannustehokkaasti toteutettuina. Isoissa projekteissa oikeiden kumppaneiden valinnalla on olennainen rooli, jotta tavoitteissa onnistutaan.

Pitkäaikaista yhteistyötä kiinteistötekniikan lämmönsiirtojärjestelmien parissa

Jo reilun 20 vuoden ajan ARE on hankkinut KL-Lämmöltä säännöllisesti erilaisia palveluita ja tuotteita kiinteistöjen lämmönsiirtoverkostojen ylläpitoon. Yhteisen historian varrelle mahtuu useita uudis- ja saneerauskohteita ympäri Suomen.

KL-Lämmön huoltotiimi käy toteuttamassa AREn kohteisiin tyypillisesti esimerkiksi verkostojen puhdistuksia, suojauksia ja glykolitäyttöjä. KL-Lämpö toimittaa ARElle myös nesteanalyysejä sekä työkohteissa tarvittavia suoja-aineistettuja glykoliliuoksia, pumppausasemia ja jäteglykolien kierrätyspalvelua.

AREn ja KL-Lämmön onnistuneesta yhteistyötä löytyy pari tuoretta esimerkkiä Tampereen seudulta. Työt liittyvät Hermian Farmi -kiinteistön energiaremonttiin ja Kesko Oyj:n lämpösäädellyn logistiikkaterminaalin rakentamisvaiheeseen.

Hermian Farmin projektissa oli kyse laajasta energiaremontista, jossa Tampereella sijaitsevan toimistokiinteistön talotekniset järjestelmät integroitiin toisiinsa. ARE Oy toimi Kevalle toteutetussa hankkeessa pääurakoitsijana. Remontin ansiosta iso osa kiinteistön kaukolämmöstä korvattiin maalämmöllä, lämmön talteenoton tehostamisella ja energian sisäisillä kierrätyksillä.
KL-Lämpö toteutti liuostäytön kohteen 11-kuutioiseen Retermia-piiriin, jossa yhdistyivät maalämpö ja lämmön talteenotto.

Keskon logistiikkaterminaalin rakennushankkeeseen ARE tilasi KL-Lämmöltä sulatuspiirin runkojen käyttöönottopesut, huuhtelut ja glykolitäytöt. Käyttöönottopesun avulla poistettiin verkostosta mahdolliset suojarasvat ja rakennusaikaiset epäpuhtaudet, jotka voisivat häiritä verkoston tai toimilaitteiden toimintaa. Toimenpiteiden avulla varmistettiin, että järjestelmä toimii energiatehokkaasti ja suunnitelman mukaisesti ilman häiriöitä. Pesut ja glykolitäytöt toteutettiin KL-Lämmön omilla tuotteilla, jotka valitaan aina tapauskohtaisesti verkoston ominaisuuksien ja materiaalien mukaan.

Luottokumppanin kanssa aikataulut pitävät ja tieto kulkee

ARE Oy:n Petri Kovamäki on tyytyväinen KL-Lämmön ammattitaitoon, yhteistyön sujuvuuteen ja nopeaan tiedonkulkuun.
ARE Oy:n Petri Kovamäki on tyytyväinen KL-Lämmön ammattitaitoon, yhteistyön sujuvuuteen ja nopeaan tiedonkulkuun.

AREn Petri Kovamäki toimi projektipäällikkönä Hermian Farmin ja Keskon projekteissa. Kovamäki kertoo olevansa tyytyväinen nopeaan tiedonkulkuun ja yhteistyön sujuvuuteen KL-Lämmön kanssa:

– Voin suositella KL-Lämmön palveluita myös muille. KL-Lämpö on hoitanut sovitut asiat ajallaan sovitussa laajuudessa. Henkilökunta on ammattitaitoista, ja tiedonkulku töiden etenemisestä on kiitettävällä tasolla.

Kovamäki on tyytyväinen myös siihen, että KL-Lämmöltä tulee aina toteutumaan perustuva hinnoittelu, mikäli tarkkoja liuosmääriä ei ole tiedossa. – Saamme myös aina nopeat vastaukset tarjouskyselyihin, Kovamäki lisää.

KL-Lämmön aluepäällikkö ja kiinteistötekniikan asiantuntija Ari Saarilahti kiittelee niin ikään pitkäaikaista yhteistyötä ja AREn ammattimaista toimintatapaa:

– Olemme aina olleet tyytyväisiä yhteistyöhön AREn kanssa. Sovituista asioista on pidetty kiinni, ja tuttujen henkilöiden kanssa hommat ovat sujuneet joustavasti jo monta kymmentä vuotta. Tunnemme toistemme toimintatavat, ja luottamus on rakentunut pitkältä ajalta.

 

 

(Kuvat: ARE Oy)