EtusivuPalveluratkaisutLaboratoriopalvelut

Laboratoriopalvelut ovat osa kokonaisvaltaisia vedenkäsittelypalvelujamme. Palvelujemme tavoitteena on löytää optimaaliset ratkaisut asiakaskohtaisiin vedenkäsittelytarpeisiin.

Analyysipalvelut

Laboratoriomme analysoi lämmönsiirtojärjestelmistä ja prosessivesistä otetut näytteet ja raportoi analyysitulokset asiakkaalle. Analyysiraportti kertoo järjestelmien kunnosta ja mahdollisesta kunnostustarpeesta. Asiakas saa toimenpidesuositukset järjestelmien kunnonvalvontaa ja kunnossapitoa varten.

Mittauspalvelut

Laboratoriopalveluihimme kuuluvat erilaiset mittauspalvelut, kuten happi-, virtaus- ja korroosiomittaukset.

Asiakaskohtaiset ongelmat ja erityistarpeet

Laboratoriomme palvelee asiakkaita erilaisissa vedenkäsittelyn ongelmanratkaisutilanteissa. Toteutamme kenttämittauksia asiakkaiden luona sekä vertailumittauksia asiakkaiden tekemiin mittauksiin.

ISO 9001 –sertifioitu asiakaslähtöinen toimintamalli

Laboratoriomme analyysipalvelut sekä laadunvalvonta- ja tuotekehitysprosessit on sertifioitu ISO 9001 –laadunhallintajärjestelmän mukaisesti. Toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmät muodostavat luotettavan kokonaisuuden. Asiantuntijamme palvelevat, konsultoivat ja opastavat prosessin kaikissa vaiheissa. Dokumentoidut työvaiheet mahdollistavat laadukkaan asiakasraportoinnin.

Sisäisen laadunvalvonnan avulla varmistamme, että asiakas saa kaikissa tilanteissa vaatimustensa mukaisen tuote- ja palveluratkaisun.

Laitteet

Laboratoriomme käytössä on monipuolinen laitteisto, joka mahdollistaa kattavat mittaustulokset.

Mittalaitteet

 • ICP-OES-laite
 • Titraattori näytteenvaihtajalla, Mettler Toledo (mm. kovuus, alkaliteetti ja pH)
 • Spektrofotometrit, HACH (mm.kemikaalipitoisuus-, silikaatti-, sulfaatti- ja kloridimääritykset)
 • Johtokyky-pH-mittari, Mettler Toledo
 • Flokkulaattori
  - flokkauskemikaalien sekoitin, 4-paikkainen (flokkauskemikaalien valintaan liittyvä tutkimus)
 • Na-analysaattori

Muut laitteet

 • Happianalysaattori
 • ON SITE -happianalysaattori happipitoisuuksien määrittämiseen
 • Ultraäänivirtausmittari
 • Korroosiotestauslaite (kenttä- ja laboratoriomittaukset)
 • InnoLims - laboratorion tiedonhallintajärjestelmä

Laboratorioasiantuntijamme

Sari Kurvinen
Laboratoriopäällikkö / kemisti, FM
Laboratorio- ja analyysipalvelut
040 589 3156
Sedigeh Azizi
Laboratoriovastaava, laborantti
Laboratorio- ja analyysipalvelut
040 532 2442

Laboratorion yleinen sähköpostiosoite: kl-lampolab@kl-lampo.com

Laboratoriomme sijaitsee päätoimipisteessämme Pirkkalassa.

Vesinäytteiden vastaanotto-osoite:

KL-Lämpö Oy
Golfkentäntie 8
33960 Pirkkala