EtusivuKL-LämpöVastuullisuus

Vastuullisuus on yksi arvojemme kulmakivistä. Meille vastuullisuus tarkoittaa paitsi asiakkaan edusta, työntekijöistä ja ympäristöstä huolehtimista, myös vastuunkantoa yhteiskunnasta.

KL-Lämmössä on luotu yhtiön oma vastuullisuusohjelma, joka rakentuu kolmen tärkeän vastuullisuusteeman ympärille: ihmiset, ympäristö ja hyvä hallinto. Näille olemme asettaneet tavoitteet ja mittarit, joiden onnistumista ja kehittymistä seuraamme vuosittain.

Vastuullisuus asiakkaan etuna

Vastuulliseen toimintaan kuuluu asiakkaan edusta huolehtiminen. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että huomioimme vastuullisuuden eri ulottuvuudet toiminnassamme.

KL-Lämpö on saanut hyvän tuloksen EcoVadis- vastuullisuusarvioinnista, jossa arvioitiin toimintamme sosiaalista, taloudellista ja ympäristövastuullisuutta. EcoVadis-vastuullisuusarvioinnista on merkittävää hyötyä asiakkaillemme: se tarjoaa luotettavan ja riippumattoman arvion vastuullisuudestamme sekä helpottaa asiakkaidemme työtä toimittaja-arviointien osalta. Läpikäymme EcoVadis-arviointiprosessin jatkossa vuosittain kehittääksemme vastuullisuuttamme entistä paremmaksi.

Vastuulliseen toimintaan kuuluu myös laadusta huolehtiminen. ISO 9001 -sertifioidun laadunhallintajärjestelmämme avulla kehitämme systemaattisesti toimintamme laatua ja luotettavuutta. Toimintapolitiikkamme edellyttää, että myös kaikki yhteistyökumppanimme toimivat vastuullisesti ja luotettavasti.

 

Vastuunkantoa työntekijöistä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta

KL-Lämpö kantaa sosiaalista ja yhteiskunnallista vastuuta huolehtimalla eettisestä liiketoiminnasta, työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista sekä luomalla työpaikkoja Suomeen. Panostamme henkilökuntamme asiantuntemukseen, työviihtyvyyteen ja pitkäkestoisiin työsuhteisiin. Tuemme työhyvinvointia ja työturvallisuutta säännöllisillä koulutuksilla, laajoilla työterveyspalveluilla, tyhy-toiminnalla ja henkilökuntaeduilla. Kehitämme työtyytyväisyyttä työtyytyväisyys-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyiden perusteella.

Pitkät työurat ja tasaisen hyvät tulokset työtyytyväisyyskyselyissä ovat merkkejä siitä, että KL-Lämmössä viihdytään.

Työtyytyväisyys on pysynyt erinoimaisella tasolla (arvosana 4,2) viimeisen vuoden aikana. Kehitämme työhyvinvointia mm. toteuttamalla työtyytyväisyyskyselyn kolmen kuukauden välein.
Työtyytyväisyys on pysynyt erinoimaisella tasolla (arvosana 4,2) viimeisen vuoden aikana. Kehitämme työhyvinvointia mm. toteuttamalla työtyytyväisyyskyselyn kolmen kuukauden välein.

 

Olemme sitoutuneet kemianteollisuuden vapaaehtoiseen Responsible Care -vastuullisuusohjelmaan ja huolehdimme tuottajavastuun velvoitteiden täyttämisestä Ringin kautta. Olemme myös mukana Water Ecosystem -yhteisössä, joka pyrkii parantamaan vesilaitosten ja teollisuuden vesiprosessien laatua, tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

 

Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt yrityksellemme Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Tunnus on myönnetty nestekiertoisten järjestelmien ylläpito-, huolto- ja seurantapalveluillemme. Lisäksi Avainlippu on myönnetty KL-Lämpö Oy:n lämmönsiirtonesteille, PEITTEX-puhdistuskemikaaleille ja korroosionestokemikaaleille.

Suomalaisen Työn Liiton jäsenenä olemme sitoutuneet liiton vastuullisen työn periaatteisiin, joita ovat työpaikkojen luominen, tuotannon ja hankintojen vastuullisuus sekä työntekijöiden osaamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen.

Olemme ylpeitä kotimaisesta osaamisestamme. Avainlippu-merkin avulla haluamme osaltamme olla mukana tekemässä näkyväksi suomalaisen työn ja tuotteiden laatua ja vastuullisuutta.