EtusivuPalveluratkaisutTeollisuuden palvelutHöyryntuotanto
  • Höyryntuotanto

Höyrykattiloissa energiahyötysuhteen kasvattaminen johtaa korkeampiin veden puhtausvaatimuksiin sekä usein edellyttää muutoksia vesikemiassa. Höyrykattilan syöttövesijärjestelmän korroosio/passivoitumistasapainoon vaikuttavat lähinnä veden happipitoisuus ja vallitseva pH.

Puutteellisen vedenkäsittelyn ja järjestelmävuotojen seurauksena voi syntyä saostuvia yhdisteitä, jotka voivat muodostaa lämmönsiirtopinnoille kerrostumia.

Vedenkäsittelyn ratkaisumme höyryntuotantoon

KL-Lämmön asiantuntijat auttavat valitsemaan oikeat palvelu- ja tuoteratkaisut, joilla saostuvien yhdisteiden haittatekijät voidaan ehkäistä sekä saostumat pitää löyhinä ja ulospuhalluksella poistettavina. Järjestelmät ovat yksilöitä, joten myös niiden vedenkäsittelytarpeet vaihtelevat; eri paineluokissa vaatimukset ovat erilaisia.

Me KL-Lämmöllä tunnemme järjestelmäkohtaiset erityisvaatimukset ja tarjoamme ratkaisuja sekä korkea- että matalapainelaitoksiin.

Korkeapainehöyrykattilat

Turbiinien tehon ja hyötysuhteen kasvuvaatimukset ovat johtaneet yhä tiukentuneisiin turbiinihöyryn johtokykyvaatimuksiin. Toisaalta metallien, lähinnä raudan, korroosionestoon tarvitaan riittävän korkea pH-taso. Pääsääntöisesti pH:n nostaminen johtaa myös korkeampaan johtokykyyn.

Palveluihimme kuuluvat korkeapainelaitosten höyrykattiloiden jälkiannostuskemikaalien käyttöön liittyvät konsultointipalvelut. Korkeapainelaitosten kanssa yhteistyössä olemme kehittäneet uusia korkeapainekemikaaleja, joilla paitsi päästään tiukentuneisiin johtokykyvaatimuksiin, myös saavutetaan korkea höyryn ja lauhteen pH-taso.

Matalapainehöyrykattilat

Palveluihimme kuuluvat myös matala- ja keskipainekattiloiden kemikaalit, vesien analysointi ja konsultointipalvelut. Laboratoriomme analysoi tuhansia vesi- ja höyrynäytteitä vuosittain. Tuotteidemme käyttöön liittyy aina tuotetuki, jolla asiakas saa asiantuntijoidemme avun laitoksen vesikemiaan.