EtusivuPalveluratkaisutVoimalaitosten palvelutVoimalaitosten jäähdytysvesijärjestelmät ja jäähdytystornit
  • Voimalaitosten jäähdytysvesijärjestelmät ja jäähdytystornit

Jäähdytysjärjestelmässä kiertävä vesi on viileää ja happipitoista. Järjestelmä altistuu happikorroosiolle sekä levä- ja bakteerikasvustolle. Mikrobikasvustot aiheuttavat jäähdytysjärjestelmässä monenlaisia ongelmia, kuten veden happamoitumista, saostumia, limoittumista ja korroosiota. Erityisesti avoimissa jäähdytysjärjestelmissä haihtumisesta johtuva veden korkea sähkönjohtokyky lisää järjestelmissä tapahtuvaa korroosiota.

Korroosion ja kerrostumien seurauksena vedenkierto heikkenee, jäähdytysteho laskee ja jäähdytysvesi sameutuu. Järjestelmän säädöt eivät toimi, ahtaimpiin osiin syntyy tukkeutumia, järjestelmä altistuu vuodoille ja saattaa ilmetä laitteiden korjaustarpeita. Jäähdytyskapasiteettia saatetaan hankkia lisää aivan turhaan.

Kartoitus- ja analyysipalvelut

Jäähdytysjärjestelmien kunto kartoitetaan vesianalyyseillä. Kartoituksen tulos raportoidaan asiakkaalle kirjallisesti (analyysiraportti). Asiakas saa myös järjestelmäkohtaiset toimenpidesuositukset sekä kustannusarvion toteutettavista kunnostustoimenpiteistä.

Huolto- ja kunnossapitopalvelut

Käyttöönottopuhdistus ja korroosiosuojaus

Uudessa jäähdytysjärjestelmässä olevat suojarasvat ja rakennusaikaiset epäpuhtaudet poistetaan järjestelmästä käyttöönottopuhdistuksen avulla. Korroosiosuojauksella puolestaan ehkäistään korroosion ja kerrostumien aiheuttamia ongelmia. Näillä toimenpiteillä varmistetaan toimilaitteiden häiriötön toiminta.

Lataa esite: Uusien nestekiertoisten verkostojen käyttöönottopuhdistukset

Saneerauspuhdistus ja korroosiosuojaus

Vanhan jäähdytysjärjestelmän lämmönsiirtokyky palautetaan saneerauspuhdistuksen avulla. Toimenpiteillä varmistetaan tehtyjen tasapainotussuunnitelmien toteutuminen.

Lataa esite: Nestekiertoisten verkostojen saneerauspuhdistukset

Lämmönsiirtimen tai jäähdytystornin puhdistus

Lämmönsiirtimen/jäähdytystornin puhdistuksella palautetaan siirtimen/tornin toimintakyky ja pidennetään sen käyttöikää. Toimenpide tehostaa lämmönsiirtoa ja tuo säästöjä energiakustannuksiin.

Kiintoaineen suodatus

Suodatuksella poistetaan lämmönsiirtonesteessä oleva kiintoaine, joka voi aiheuttaa käyttöhäiriöitä ja tukoksia. Suodatuksen ansiosta lämmönsiirtonesteen laatu ja pysyy hyvänä eikä jäähdytysteho laske.

Mikrobikasvusten ehkäisy

Biosidit ehkäisevät mikrobikasvuston aiheuttamia ongelmia ja pitävät bakteerikannan kurissa. Biosidityyppiä vaihtamalla voidaan tuhota joillekin biosideille resistantit bakteerit. Lue lisää biosideistä ›

Työraportti

Toteutetut kunnostustoimenpiteet raportoidaan asiakkaalle työraportilla, joka voidaan liittää kiinteistön huoltoasiakirjoihin.

Tutustu tuotteisiimme

Puhdistus-kemikaalit ›

Jäähdytysjärjestelmä-kemikaalit ›

Biosidit ›