EtusivuKL-LämpöAsiakaskokemuksia ja referenssejämmeViafin Service

Viafin Service

Viafin GAS:n tekninen asiantuntija Timo Nurhonen on tyytyväinen yhteistyöhön KL-Lämmön kanssa:
– Kuten meilläkin, KL-Lämmön toiminta perustuu vahvaan turvallisuuskulttuuriin ja huoltovarmuuden näkökulmasta huoltojen kriittisyyden ymmärtämiseen. Se näkyy kentällä.
Viafin GAS:n tekninen asiantuntija Timo Nurhonen on tyytyväinen yhteistyöhön KL-Lämmön kanssa: – Kuten meilläkin, KL-Lämmön toiminta perustuu vahvaan turvallisuuskulttuuriin ja huoltovarmuuden näkökulmasta huoltojen kriittisyyden ymmärtämiseen. Se näkyy kentällä.

Viafin Service Oyj on yksi Suomen johtavista teollisuuden kunnossapidon palveluyhtiöistä. Yhtiöllä on vahvaa osaamista prosessiteollisuuden putkistojen huollosta ja kunnossapidosta sekä nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalien putkisto- ja laiteasennuksista. Energiapuolella Viafin Service on erityisesti mukana maakaasun, LNG:n ja biokaasun tuotantoon, jakeluun sekä tankkaukseen liittyvissä kohteissa. Lisäksi yhtiö vastaa koko maan huoltovarmuudenkin kannalta kriittisen maakaasun runkoverkoston ylläpidosta ja toiminnasta.

KL-Lämpö toimittaa kaasujärjestelmien ylläpitoa tukevia palveluita ja tuotteita Viafin Servicen kaasuliiketoiminnasta vastaavalle Viafin GAS Oy:lle. Yhteistyötä on tehty vuodesta 2019 alkaen. Tähän mennessä KL-Lämpö on ollut mukana yli 30:ssä Viafin GAS:n kohteessa ympäri Suomen.

Tarkasti räätälöity palvelukokonaisuus takaa lämmityspiirien toimintavarmuuden

Viafin GAS:n KL-Lämmöltä hankkima palvelu liittyy kaasuasemien lämmityspiirien ennakoivaan kunnossapitoon. Palvelukokonaisuus on räätälöity tarkasti Viafin GAS:n toiveiden mukaan, koska kaasuasemien toimintavarmuus on kriittistä ja kaasunsaanti pitää pystyä takaamaan kaikkina aikoina.

Yhteistyön tärkein tavoite on ollut varmistaa, että kaasuasemien lämmityspiirit pysyvät kunnossa ja puhtaana, ja suojaustaso ylläpidetään vaaditulla tasolla jatkuvasti. KL-Lämmön vedenkäsittelyn asiantuntemuksen ja tarkan tarvekartoituksen avulla tässä on onnistuttu.

KL-Lämpö käy toteuttamassa käytännön kunnossapitotöitä yhdessä sovituin menetelmin Viafin GAS:n kohteissa ympäri Suomea. KL-Lämmön Viafin GAS:lle räätälöimä lämmönsiirtoneste mahdollistaa sen, että asiakas pystyy tarkkailemaan järjestelmien suojaustasoa jatkuvasti. Töiden tulokset todennetaan joka kerta asiaankuuluvilla nesteanalyyseillä KL-Lämmön laboratoriossa, ja asiakkaalle toimitetaan kattavat raportit tehdyistä toimenpiteistä.

Huolellista suunnittelua ja sujuvaa yhteistyötä

Omat haasteensa Viafin GAS:n kohteisiin tuo se, ettei niissä ole saatavilla vettä eikä viemäriä. Kohteiden turvallisuusvaatimukset ovat myös tarkkoja. Huolellisella suunnittelulla KL-Lämpö ja Viafin GAS ovat yhdessä onnistuneet luomaan vastuullisen ja turvallisen toimintamallin, jossa ympäristö- ja riskitekijät on huomioitu. Esimerkiksi kuljetusten ja töiden aikataulut suunnitellaan ja sovitaan aina ennakkoon tarkasti. Turvallisuus on saatu maksimoitua myös toimittamalla tuotteet asiakkaan toiveiden mukaisissa konteissa.

Viafin GAS:n tekninen asiantuntija Timo Nurhonen kommentoi yhteistyötä seuraavasti:

– On ollut hienoa huomata, kuinka KL-Lämmön ammattilaiset työskentelevät yhteisen päämäärämme eteen. Yhteistyö on ollut saumatonta ja haluan kiittää erityisesti yhteyshenkilöiden erinomaista tavoitettavuutta sekä asentajien aktiivisuutta. Työn jälki on ollut poikkeuksetta sovittua ja laadukasta. Erityisen kiitoksen haluan sanoa KL-Lämmön tekijöille ystävällisestä ja palvelualttiista asenteesta.

Timo Nurhonen korostaa myös KL-Lämmön toimintaa merkityksellisyyden näkökulmasta:

– Kohteemme ovat poikkeuksetta sellaisia, että käyttökatkot tai huoltotöiden venyminen näkyy heti laajemminkin. Kuten meilläkin, KL-Lämmön toiminta perustuu vahvaan turvallisuuskulttuuriin ja huoltovarmuuden näkökulmasta huoltojen kriittisyyden ymmärtämiseen. Se näkyy kentällä.

KL-Lämmön aluepäällikkö ja työnjohtaja Juha Lepistö kiittelee yhteistyön sujuvuutta:

– Olemme tehneet kaasuasemien lämmityspiirien huoltoja Viafin GAS:lle nyt jo useamman vuoden ajan, joten kohteet ja rutiinit ovat meille jo tuttuja. Yhteistyö ja kumppanuus ovat alusta asti toimineet sujuvasti, ja asentajatiimimme on saanut positiivista palautetta työn laadusta ja ammattimaisuudesta.

– Olemme tyytyväisiä, että asiantuntijatiimimme on pystynyt vastaamaan taustalla olevaan tarpeeseen: yhdessä asiakkaan kanssa on löydetty toimivat ratkaisut, jotka auttavat varmistamaan häiriöttömän kaasunsiirron Viafin GAS:n loppuasiakkaille, Lepistö summaa.