EtusivuPalveluratkaisutTuulivoimalapalvelut

Tuulivoimaloiden ennakoivalla kunnossapidolla ylläpidetään tuulivoimaloiden käyttöominaisuuksia ja palautetaan heikentynyt toimintakyky. Näin vältetään myös tuotantokatkokset ja kalliit korjaukset.

Tuulivoimalaitosten jäähdytysjärjestelmien huoltoa vaikeuttaa huoltokohteiden sijainti. Kulkuvaikeuksien ja ahtaiden työskentelytilojen vuoksi järjestelmien puhdistaminen, käytetyn jäähdytysnesteen talteenotto ja järjestelmien uudelleentäyttö ovat haastavia toimenpiteitä.

Jäähdytysjärjestelmien huolto

Olemme kehittäneet tuulivoimaloiden jäähdytysjärjestelmien huoltoa varten menetelmän, jolla järjestelmien puhdistus ja uudelleentäyttö sujuvat nopeasti ja tehokkaasti. Erikoisturvakoulutettu henkilökuntamme huoltaa jäähdytysjärjestelmät omalla tarkoitukseen soveltuvalla kalustollamme. Työryhmämme on koulutettu vaativaan järjestelmähuoltoon ja kehitämme työmenetelmiämme jatkuvasti.

Ennen puhdistustoimenpiteitä kartoitamme asiakkaan lämmönsiirtojärjestelmien kunnon laboratorioanalyysien avulla. Asiakas saa kirjallisen analyysiraportin ja järjestelmäkohtaiset toimenpidesuositukset. Sovimme asiakkaan kanssa huoltotoimenpiteiden toteutuksesta ja aikataulusta.Toteutamme huoltotoimenpiteet laitevalmistajien hyväksymillä lämmönsiirtonesteillä.

Puhdistamaton jäähdytyskenno.
Puhdistamaton jäähdytyskenno.

Glykolien rajallinen käyttöikä

Tuulivoimaloiden jäähdytysjärjestelmissä käytettävät lämmönsiirtonesteet vanhenevat ajan mittaan. Tämä aiheuttaa järjestelmien likaantumista, lämmönsiirron heikkenemistä ja kalliita käyttökatkoksia.

Ikääntynyt lämmönsiirtoneste voi aiheuttaa myös korroosiota ja siitä johtuvaa komponenttien, kuten taajuusmuuttajien, rikkoutumista. Lämmönsiirtonesteet tulee vaihtaa säännöllisesti.

Puhdistettu jäähdytyskenno.
Puhdistettu jäähdytyskenno.

Ennakoivan kunnossapidon tavoitteet

Tuulivoimalaitoksia huolletaan – mallin ja sijainnin mukaan – 2-4 kertaa vuodessa. Ennakoivan kunnossapidon tavoitteena on ylläpitää tuulivoimalan käyttöominaisuuksia palauttaa tuulivoimalan heikentynyt toimintakyky ehkäistä vikojen syntymistä ja tuulivoimaloiden vaurioitumista

Yhteistyökumppanit

Teemme hedelmällistä yhteistyötä tuulivoimaloiden taajuusmuuttajavalmistajien kanssa. Meillä on tärkeimpien laitevalmistajien hyväksyntä sille, että tuotteitamme ja palveluitamme käytetään heidän valmistamissaan laitteissa.

Palvelumme tuulivoimalaitoksille

  • jäähdytysjärjestelmien kiertonestenanalyysit
  • jäähdytysjärjestelmien puhdistus ja huuhtelu
  • jäähdytysjärjestelmien täyttö korroosionestokemikaalin sisältävillä jäähdytysnesteillä
  • ultraäänivirtausmittaukset
  • endoskooppikuvaukset ja huoltoraportoinnit
  • käytettyjen glykoliliuosten kierrätyspalvelut
  • seurantasopimukset

Lisätietoja

Asiantuntijamme haastattelu Enertec-lehdessä (1/2024):

 

Tuulivoima-lehdessä julkaistut artikkelit:

Tutustu: Suomen Tuulivoimayhdistys ry ›

Antti Nygren
Vientipäällikkö, Metsäteollisuusinsinööri
VientiVoimalaitokset
050 597 9075
Jukka Korpelin
Suurteollisuus ja voimalaitokset
Myyntijohtaja, Suurteollisuus ja voimalaitokset / Energia- ja kunnossapitotekniikan insinööri
MyyntiPohjois-Suomi
050 570 7159
Kalle Jalonen
Suurteollisuus ja voimalaitokset
Projekti-insinööri
MyyntiTuotanto ja työprojektitPirkanmaa ja Satakunta
040 526 6687