EtusivuKL-LämpöTietopankkiRekisteriseloste

Rekisteriseloste

KL-Lämpö Oy
Rekisteriseloste
Päivitetty 21.5.2018
Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

KL-Lämpö Oy (0906108-8)
Yhteystiedot: Golfkentäntie 8, 33960 Pirkkala

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Toimitusjohtaja
Olli Edgren
KL-Lämpö Oy, Golfkentäntie 8, 33960 Pirkkala
Puh. 020-7619900

3. Rekisterin nimi

KL-Lämpö Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvä tieto.

  • nimi
  • titteli
  • yritys
  • y-tunnus
  • tarvittavat osoitteet
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • tilaustiedot
  • muut asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakkaalla on oikeus saada poistua rekisteristä omalla ilmoituksellaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan KL-Lämpö Oy.n käytettävissä eikä tietoja luovuteta yrityksen ulkopuolelle lukuun ottamatta lakisääteisten velvoitteiden kyseessä ollen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena yrityksen tietojärjestelmässä. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu (käyttö edellyttää tunnuksen ja salasanan myöntämistä). Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain säännösten mukaisesti.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 2). Rekisteröidyn henkilön tiedot poistetaan ja hävitetään järjestelmästä tämän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, laskujen avoimena oleminen/perintätoimet muuta vaadi.

KL-Lämpö Oy (0906108-8)
Golfkentäntie 8, 33960 Pirkkala
+358-20-7619900

Tietoa evästeistä

Me käytämme tällä verkkosivustolla erilaisia teknisiä sovelluksia, mm. evästeitä, joiden avulla keräämme ja tallennamme tietoja asiakaskunnan käyttämistä palveluista. Em. tietoja käytetään palvelun käytön seurantaan, kohdennetun mainonnan tuottamiseen ja mainonnan tehon mittaamiseen. Lisätietoja: kts. rekisteriseloste.

Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Evästeiden avulla Palveluntarjoaja voi kehittää palveluaan entistä asiakasystävällisemmäksi ja tarjota asiakkailleen kohdennettua markkinointiviestintää. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjä voi myös torjua evästeiden käytön oman selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimestaan palvelun käytön jälkeen. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajan ohjeista. Verkkopalveluun sisältyvät palvelut voivat kuitenkin edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen.