EtusivuKL-LämpöAsiakaskokemuksia ja referenssejämmeKuopion tilapalvelut

Kuopion tilapalvelut

Kuopion Tilapalvelut huolehtii Kuopion kaupungin omistamista ja hallitsemista rakennuksista sekä vastaa niiden kiinteistöpalveluista. Tilapalveluiden ylläpitopalvelun tiimi pitää huolta kaupungin kiinteistöjen ja toimitilojen teknisestä kunnosta ja käytettävyydestä lukuisine kunnossapito-, korjaus- ja perusparannustöineen.

Kaupungin kiinteistöissä olevien glykoliverkostojen kunnossapitäminen on tärkeää lämmönsiirron toimivuuden ja energiatehokkuuden takia. Tästä huolehditaan seuraamalla säännöllisesti nesteiden kuntoa ja glykolipitoisuutta.

Tilapalvelut teettää KL-Lämmöllä glykolipitoisuuden ja laadun tarkastuksia, ja saa suositukset tarpeellisista toimenpiteistä tehtyjen kartoitusten ja analysointien perusteella. KL-Lämmöltä on saatu apua myös verkostojen pesuihin ja glykolienvaihtoihin. Lisäksi useassa verkostossa on käytössä KL-Lämmön toimittamia suodattimia ja pumppausasemia.

KL-Lämmön Heikki Tiainen ja Tilapalveluiden talotekniikka-asiantuntija Janne Ratilainen Kuopion torilla. KL-Lämpö toteutti Kuopion torinkannen sulanapitopiirin glykolitäytön vuonna 2012. Työssä käytettiin KL-Lämmön valmistamaa KK-Inhimeg-glykolia, joka sisältää pitkäkestoista KK-620-korroosionestokemikaalia. Järjestelmä on toiminut hyvin ja asiakas on ollut tyytyväinen.
KL-Lämmön Heikki Tiainen ja Tilapalveluiden talotekniikka-asiantuntija Janne Ratilainen Kuopion torilla. KL-Lämpö toteutti Kuopion torinkannen sulanapitopiirin glykolitäytön vuonna 2012. Työssä käytettiin KL-Lämmön valmistamaa KK-Inhimeg-glykolia, joka sisältää pitkäkestoista KK-620-korroosionestokemikaalia. Järjestelmä on toiminut hyvin ja asiakas on ollut tyytyväinen.

Janne Ratilainen toimii Tilapalveluilla talotekniikka-asiantuntijana (LVIA). Hänen vastuulleen kuuluu huolehtia muun muassa glykolipohjaisten lämmönsiirto- ja jäähdytysjärjestelmien toimivuudesta.

Ratilainen havainnollistaa tyypillisiä tilanteita, joihin KL-Lämmöltä on löytynyt ratkaisu:

– KL-Lämmöltä on löytynyt nopeasti apu, kun esimerkiksi erilaisissa glykolipiireissä löytyy ongelmia tai haasteita. Yleisimmin ongelmana on ollut epäily väärästä glykolipitoisuudesta ja ettei eri järjestelmät toimi niin optimaalisesti kuin niiden kuuluisi toimia.

Yli kymmenen vuotta kestäneen yhteistyön aikana on huomattu, että KL-Lämmön palvelut ja tuotteet parantavat glykolijärjestelmien energiatehokkuutta ja toimintavarmuutta:

– Näiden järjestelmien analysointien ja huoltojen tuoma hyöty on selkeästi näkynyt järjestelmien toimivuudessa ja hyötysuhteessa ja sitä kautta energian kulutuksessa, Ratilainen kertoo.

Tilapalveluiden Janne Ratilainen sekä Servican Jussi Lindsberg ja Ilkka Tilles tarkastamassa glykolien ja verkostojen kuntoa katusulanapidon lämmönjakeskuksessa. Tilapalvelut huolehtii glykolijärjestelmien toimivuudesta yhdessä Kuopion kaupungin sidosyksikön Servican kanssa.
Tilapalveluiden Janne Ratilainen sekä Servican Jussi Lindsberg ja Ilkka Tilles tarkastamassa glykolien ja verkostojen kuntoa katusulanapidon lämmönjakeskuksessa. Tilapalvelut huolehtii glykolijärjestelmien toimivuudesta yhdessä Kuopion kaupungin sidosyksikön Servican kanssa.

Ratilaisen mukaan Tilapalveluille tärkeitä asioita ovat yhteistyön sujuvuus, palvelun nopeus, kumppanin asiantuntemus, tuotteen hinta ja tuotteen sekä palvelun laatu. Kaikki edellä mainitut asiat ovat täyttyneet vuosien aikana loistavasti KL-Lämmön kanssa:

– Olen saanut tarvittaessa välittömän tiedon tai näkemyksen erilaisiin ongelmiin, ja niihin on löytynyt ratkaisu. KL-Lämmön tuotteet ja palvelut ovat tavoittaneet meidät sovitussa aikataulussa. Tuotteet ovat laadukkaita, hinnaltaan kilpailukykyisiä ja toimineet niin kuin kuuluukin, Ratilainen kertoo.

– Lisäksi koen itse, että yksi ja sama yhteyshenkilö (Heikki Tiainen) KL-Lämmöllä järjestää ja selvittää ja opastaa. KL-Lämmön toimittama analyysiraportti on selkeä, ja raportista olen saanut vielä selkokielisen selostuksen puhelimitse, mitä mikin asia tarkoittaa.

Hyvien kokemusten perusteella Ratilaisella on täysi luottamus KL-Lämmön osaamiseen:

– Voin suositella KL-Lämpöä kaikille, jotka tarvitsevat asiantuntevaa palvelua ja laadukkaita tuotteita.

MF 200-1 -sivuvirtasuodatin ja tiiviisti suljettu S250-pumppausasema pitävät huolen siitä, että verkostossa kiertävä glykoliliuos pysyy laadultaan hyvänä.
MF 200-1 -sivuvirtasuodatin ja tiiviisti suljettu S250-pumppausasema pitävät huolen siitä, että verkostossa kiertävä glykoliliuos pysyy laadultaan hyvänä.