EtusivuPalveluratkaisutKiinteistötekniikan palvelut

Tehoa ja toimintavarmuutta kiinteistöjen lämmönsiirtojärjestelmiin

Kiinteistötekniikan palvelumme varmistavat lämmönsiirtojärjestelmien energiatehokkaan, taloudellisen ja häiriöttömän toiminnan. Kiinteistötekniikan asiakkaisiimme kuuluvat muun muassa teollisuus-, liike- ja asuinkiinteistöjen omistajat sekä kiinteistöjen hallinnoinnista ja kunnossapidosta vastaavat tahot.

Säästöä laiteinvestointeihin ja kiinteistönhoitokuluihin

Lämmönsiirtoa on mahdollista tehostaa pitämällä huolta lämmönsiirtojärjestelmien kunnosta. Kunnossapidon ansiosta järjestelmien säätöautomatiikka toimii paremmin, lämpö jakautuu tasaisemmin, ennakoimattomat huoltokäynnit vähenevät sekä asumis- ja oleskelumukavuus lisääntyy. Huoltotoimenpiteet ehkäisevät putkiston ja laitteiden rikkoutumista, mikä tuo säästöjä kunnossapito- ja korjauskuluihin.

Kokonaisratkaisut energiatalouden parantamiseksi

Kiinteistötekniikan palveluihimme kuuluvat muun muassa lämmönsiirtojärjestelmien kartoitus-, analyysi- ja seurantapalvelut sekä järjestelmien huolto- ja kunnossapitopalvelut.

1. Analyysi-, kartoitus- ja seurantapalvelut

Dokumentoimmme asiakkaan lämmönsiirtojärjestelmään asennetut laitteet ja analysoimme lämmönsiirtonesteiden kunnon omassa laboratoriossamme. Asiakas saa toimenpidesuosituksen ja kustannusarvion toteutettavista toimenpiteistä.

Lämmönsiirtojärjestelmien tilaa voidaan seurata määrävälein tehtävien vesianalyysien avulla. Analyysiraportit kertovat muun muassa järjestelmän tilasta korroosion ja kerrostumien suhteen, glykolipitoisuuden riittävyydestä, järjestelmän puhdistustarpeesta sekä nesteen vaihtotarpeesta.

2. Huolto- ja kunnossapitopalvelut

Toteutamme huolto- ja kunnostustoimenpiteet omalla kalustollamme ja käyttötarkoitukseen soveltuvilla erikoiskemikaaleilla. Kunnostustoimenpiteistä tehdään työraportti liitettäväksi kiinteistön huoltoasiakirjoihin.

Kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitopalvelumme liittyvät seuraaviin osa-alueisiin ja järjestelmiin:

  • kaukolämpö- ja kaukokylmäjärjestelmät
  • lämmönsiirtimet
  • kiintoaineiden suodatus/monipuolinen suodatinvalikoima
  • lämmitysjärjestelmät (patteri-/IV-lämmitys)
  • jäähdytysjärjestelmät/-tornit
  • glykolipohjaiset lämmöntalteenotto- ja lauhdutusjärjestelmät
  • käyttövesijärjestelmät
  • maalämpöjärjestelmät
  • viemärijärjestelmät
  • aurinkolämmitysjärjestelmät

Nestekiertoisten verkostojen pesut

Toteutamme nestekiertoisten verkostojen käyttöönotto- ja saneerauspuhdistukset sekä korroosiosuojaukset. Puhdistuksella ja suojauksella varmistetaan verkoston häiriötön toiminta ja energiatehokkuus.

Glykoliliuosten kierrätyspalvelut

Kierrätämme kiinteistöjen LTO-, lauhdutus-, lämmitys- ja jäähdytysverkostoissa käytössä olleita etyleeni- ja propyleeniglykoliliuoksia, joiden liuosväkeyys on vähintään 20 %. Liuokset eivät saa sisältää öljyä. Jos vesi-glykoliliuos sisältää suuria määriä raskasmetalleja, se luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi.

Toimitamme käytetyt glykoliliuokset yhteistyökumppanillemme puhdistusta ja kierrätystä varten.

Lämmönsiirtimen kunnostuksella lisää tehoa ja käyttöikää

Puhdistamme, huollamme ja kunnostamme kaikkien siirinvalmistajien lämmönsiirtimiä omassa huoltokeskuksessamme tai asiakkaan toimitiloissa. Teemme myös lämmönsiirtimien CIP-pesuja (pesu siirrintä avaamatta).

Asiantuntija-, koulutus- ja konsultointipalvelut

Tarjoamme asiakkaillemme myös vedenkäsittelyn asiantuntija-, koulutus- ja konsultointipalveluja. Opastamme asiakkaitamme tuotteidemme käyttöönotossa. Asiantunteva henkilökuntamme auttaa löytämään optimaaliset ratkaisut asiakaskohtaisiin vedenkäsittelytarpeisiin.

Asiantuntijamme

Tauno Alava
Teollisuus ja kiinteistöt
Myyntijohtaja, Kiinteistötekniikka
MyyntiHelsinki-Uusimaa
040 715 8807
Ari Saarilahti
Teollisuus ja kiinteistöt
Kiinteistötekniikan asiantuntija/aluepäällikkö, DI
MyyntiPirkanmaa ja Satakunta
040 824 2262