EtusivuPalveluratkaisutTeollisuuden palvelutGlykolipohjaiset järjestelmät
  • Glykolipohjaiset järjestelmät

Lämmönsiirto, jäähdytys, lauhdutus, sulanapito, LTO ja AHR

Glykolipohjaisten järjestelmien huolto usein laiminlyödään; niiden oletetaan toimivan niin kauan kuin glykolia on riittävästi järjestelmässä. Glykolipohjaiset lämmönsiirtonesteet kuitenkin hajoavat ajan kuluessa menettäen ominaisuuksiaan ja aiheuttaen erilaisia ongelmia. 

Glykolilaatu tai sen pitoisuus voi myös olla väärä, mikä vaikuttaa hyötysuhteeseen heikentävästi. Pakkasenkesto-ominaisuudet romahtavat glykolin hajotessa, ja joissain tapauksissa myös korroosionestokemikaalit voivat menettää tehoaan. Tällöin järjestelmän korroosio kiihtyy, mikä aiheuttaa saostumia ja vuotoja.

Kartoitus- ja analyysipalvelut

Edellä mainituista syistä järjestelmien kuntoa tulee seurata ja analysoida. KL-Lämpö tarjoaa kattavia kartoitus- ja analysointipalveluja glykolipohjaisten järjestelmien ennakkohuoltoon. Tekemämme vesianalyysin ja kartoituksen avulla asiakas saa tiedon järjestelmiensä tilasta sekä suosituksen ja kustannusarvion tarvittavista toimenpiteistä. Usein sovimme asiakkaan kanssa myös säännöllisestä analyysiseurannasta.

Huolto- ja kunnossapitopalvelut

Käyttöönotto- tai saneerauspuhdistus ja glykolitäytöt

Järjestelmät puhdistetaan kemiallisesti, ja huolellisen huuhtelun jälkeen ne täytetään suunnitellun mukaisella inhiboidulla glykoli-vesiliuoksella. Näillä toimenpiteillä varmistetaan järjestelmän ja toimilaitteiden häiriötön ja suunnitelman mukainen toiminta.

Glykolilaadun tarkistus

Glykolilaadun oikeellisuus (monoetyleeniglykoli tai monopropyleeniglykoli) tarkistetaan. Toimenpiteellä varmistetaan laitteiston riittävyys ja suunniteltu lämmönsiirtokyky. LTO- ja lauhdutusjärjestelmissä tulee aina käyttää alkuperäisessä suunnitelmassa määriteltyä glykolia, joko monoetyleeniglykolia tai monopropyleeniglykolia.

Glykolipitoisuuden tarkistus

Glykolipitoisuuden tarkistuksella varmistetaan järjestelmän oikea pakkaskesto ja optimaalinen hyötysuhde. Glykolipitoisuuden tulee vastata alkuperäisen suunnitelman mukaista arvoa. LTO- ja lauhdutusjärjestelmien korroosiosuojaustasoa on mahdollista parantaa säätämällä korroosionestoaineen pitoisuutta. Toimenpide pidentää glykolien käyttöikää.

Kiintoaineen suodatus 

Suodatuksella poistetaan lämmönsiirtonesteessä oleva kiintoaine, joka voi aiheuttaa käyttöhäiriöitä ja tukoksia. Suodatuksen ansiosta lämmönsiirtonesteen laatu pysyy hyvänä ja toimilaitteet toimivat häiriöttömästi.

Sähkötoimiset pumppausasemat

Tarjoamme glykolin pumppaukseen perinteisten käsipumppauslaitteistojen tilalle sähkötoimisia, kiinteällä suljetulla säiliöllä varustettuja pumppausasemia. Nämä helpottavat glykolin pumppausta ja tarvittaessa paineen lisäystä pitäen samalla varalla olevan glykolin puhtaana.

Käytettyjen glykoliliuosten kierrätyspalvelut

Lämmönsiirtonesteenä käytetyt vesi-glykoliliuokset voivat sisältää suuria määriä raskasmetalleja, jolloin ne luokitellaan ongelmajätteeksi ja ne on hävitettävä asianmukaisesti.

Mikäli epäpuhtauksien määrä ei ole liian suuri, voidaan käytetyt glykolit ottaa talteen sekä puhdistaa ja kierrättää.

Kierrätämme käytössä olleita etyleeni- ja propyleeniglykoliliuoksia, joiden liuosväkevyys on vähintään 20 % ja jotka eivät sisällä öljyä.

Toimitamme käytetyt glykoliliuokset yhteistyökumppanillemme puhdistusta ja kierrätystä varten. Puhdistusprosessi perustuu erilaisiin suodatus- ja haihdutusmenetelmiin. Sen ansiosta jäteglykoli on mahdollista kierrättää ja markkinoida erilaisten prosessien raaka-aineeksi.

Palvelu sisältää:

  • glykolijärjestelmien tyhjennykset
  • käytettyjen glykoliliuosten talteenoton ja kierrätyksen
  • tarvittavien siirtoasiakirjojen toimittamisen ja arkistoinnin
  • järjestelmien täytön korroosionestoaineen sisältävillä pitkäkestoisilla glykoleilla
  • analyysipalvelut ja sovittavan vesianalyysiseurannan

Tutustu käytettyjen glykoliliuosten kierrätyspalveluihimme ›

Työraportointi

Suorittamistamme kunnostustoimenpiteistä asiakkaamme saa kirjallisen työraportin, josta ilmenevät alkutilanne, tehdyt toimenpiteet ja mahdolliset jatkotoimenpide-ehdotukset. Nämä raportit asiakas voi liittää huoltoasiakirjoihin tai uudiskohteen luovutusasiakirjoihin.

Jaa: