EtusivuPalveluratkaisutTeollisuuden palvelutGlykolipohjaiset järjestelmät
  • Glykolipohjaiset järjestelmät

Lämmönsiirto, jäähdytys, lauhdutus, sulanapito, LTO ja AHR

Glykolipohjaisten järjestelmien oletetaan usein toimivan, kunhan glykolia on riittävästi järjestelmässä. Glykolijärjestelmät kuitenkin vaativat säännöllistä seurantaa ja huoltoa.

Järjestelmän tila muuttuu ajan kuluessa, kun glykolipohjaisten lämmönsiirtonesteiden ominaisuudet muuttuvat ja järjestelmään tehdään muutostöitä. Tämä vaikuttaa järjestelmän energiatehokkuuteen, korroosiotasoon ja pakkasenkestävyyteen.

Säännöllisellä seurannalla ja tarvittavilla kunnostustoimenpiteillä varmistetaan, että järjestelmä toimii optimaalisesti ja häiriöttömästi, mikä säästää myös energiakustannuksia.

Kartoitus- ja analyysipalvelut

KL-Lämpö tarjoaa kattavat kartoitus- ja analyysipalvelut glykolipohjaisten järjestelmien ennakoivaan huoltoon. Vesianalyysin ja kartoituksen avulla asiakas saa tiedon järjestelmänsä tilasta sekä suosituksen ja kustannusarvion tarvittavista toimenpiteistä. Usein sovimme asiakkaan kanssa myös säännöllisestä analyysiseurannasta.

Huolto- ja kunnossapitopalvelut

Käyttöönotto- tai saneerauspuhdistus ja glykolitäytöt

Järjestelmät puhdistetaan kemiallisesti, ja huolellisen huuhtelun jälkeen ne täytetään suunnitellun mukaisella, suoja-aineistetulla glykoli-vesiliuoksella. Tällä varmistetaan, että järjestelmä ja toimilaitteet toimivat häiriöttömästi ja suunnitelman mukaisesti.

Glykolilaadun tarkistus

Tarkistamme, että järjestelmässä on käytössä oikea glykolilaatu (monoetyleeniglykoli tai monopropyleeniglykoli). Näin varmistetaan laitteiston riittävyys ja suunniteltu lämmönsiirtokyky. LTO- ja lauhdutusjärjestelmissä tulee aina käyttää alkuperäisessä suunnitelmassa määriteltyä glykolia.

Glykolipitoisuuden tarkistus

Glykolipitoisuuden tarkistuksella varmistetaan järjestelmän oikea pakkaskesto ja optimaalinen hyötysuhde. Glykolipitoisuuden pitää vastata alkuperäisen suunnitelman mukaista arvoa. LTO- ja lauhdutusjärjestelmien korroosiosuojaustasoa voidaan parantaa säätämällä korroosionestoaineen pitoisuutta, mikä pidentää glykolien käyttöikää.

Kiintoaineen suodatus 

Suodatuksella poistetaan lämmönsiirtonesteessä oleva kiintoaine, joka voi aiheuttaa käyttöhäiriöitä ja tukoksia. Suodatuksen ansiosta lämmönsiirtonesteen laatu pysyy hyvänä ja toimilaitteet toimivat häiriöttömästi.

Sähkötoimiset pumppausasemat

Tarjoamme glykolin pumppaukseen perinteisten käsipumppauslaitteistojen tilalle sähkötoimisia pumppausasemia, jotka on varustettu kiinteällä suljetulla säiliöllä.  Nämä helpottavat glykolin pumppausta ja tarvittaessa paineen lisäystä. Samalla ne pitävät varalla olevan glykolin puhtaana.

Käytettyjen glykoliliuosten kierrätyspalvelut

Lämmönsiirtonesteenä käytetyt vesi-glykoliliuokset voivat sisältää suuria määriä raskasmetalleja. Siinä tapauksessa ne luokitellaan ongelmajätteeksi ja ne on hävitettävä asianmukaisesti.

Mikäli epäpuhtauksien määrä ei ole liian suuri, käytetyt glykolit voidaan ottaa talteen sekä puhdistaa ja kierrättää.

Kierrätämme kiinteistöjen LTO-, lauhdutus-, lämmitys- ja jäähdytysverkostoissa käytössä olleita etyleeni- ja propyleeniglykoliliuoksia, joiden liuosväkevyys on vähintään 20 % ja jotka eivät sisällä öljyä.

Toimitamme käytetyt glykoliliuokset yhteistyökumppanillemme puhdistusta ja kierrätystä varten. Puhdistusprosessi perustuu erilaisiin suodatus- ja haihdutusmenetelmiin, minkä ansiosta jäteglykoli on mahdollista kierrättää ja markkinoida erilaisten prosessien raaka-aineeksi.

Kysy tarjous glykolijärjestelmän tyhjennyksestä, glykolijätteen kierrätyksestä ja järjestelmän uudelleentäytöstä. >>

Palvelu sisältää:

  • glykolijärjestelmien tyhjennyksen
  • käytettyjen glykoliliuosten talteenoton ja kierrätyksen
  • tarvittavien siirtoasiakirjojen toimittamisen ja arkistoinnin
  • järjestelmien täytön korroosionestoaineen sisältävillä pitkäkestoisilla glykoleilla
  • analyysipalvelut ja sovittavan vesianalyysiseurannan

Työraportointi

Asiakkaamme saa tekemistämme kunnostustoimenpiteistä saa kirjallisen työraportin, josta ilmenevät alkutilanne, tehdyt toimenpiteet ja mahdolliset jatkotoimenpide-ehdotukset. Nämä raportit asiakas voi liittää huoltoasiakirjoihin tai uudiskohteen luovutusasiakirjoihin.

 

Lataa esite glykolijärjestelmien huolto- ja kunnossapitopalveluistamme ›