EtusivuBlogiBlogi

Jäähdytys-, lauhdutus- ja LTO-järjestelmissä käytettävien glykolien valinta ja soveltuvuus eri käyttötarpeisiin

06.08.2019

Glykolityypin ja -pitoisuuden valinta riippuu järjestelmästä ja käyttötarpeesta. Oikean glykolin valintaan on syytä kiinnittää huomiota, koska väärä aine voi heikentää merkittävästi järjestelmän lämmönsiirtokykyä ja suojaustasoa. Tällä on suora vaikutus järjestelmän käyttöikään ja kustannuksiin.

Alla muutamia yleisimpiä aiheita, joista meille tulee kysymyksiä ja joita meidän on tapana käydä asiakkaiden kanssa läpi oikeaa glykolia valittaessa.

Miten monoetyleeniglykoli ja monopropyleeniglykoli eroavat toisistaan? Missä kumpaakin käytetään?

Sekä monoetyleeniglykolia (MEG) että monopropyleeniglykolia (MPG) käytetään jäähdytys-, lauhdutus- ja LTO-järjestelmissä. Monoetyleeniglykoli on lämmönsiirto-ominaisuuksiltaan parempi kuin monopropyleeniglykoli, ja pumpun tehovaatimukset ovat pienemmät kuin monopropyleeniglykolilla. Se on myös hinnaltaan edullisempi.

Monopropyleeniglykoli on taas myrkyttömämpi vaihtoehto. Monopropyleeniglykolia käytetään lähinnä elintarviketeollisuudessa ja joissain erityiskohteissa. Siinä pitoisuuden pitää olla korkeampi kuin monoetyleeniglykolissa, jotta saavutetaan sama pakkaskesto.

Maalämpökohteissa monoetyleeni- ja monopropyleeniglykolia ei tule käyttää, vaan niissä käytetään etyylialkoholia (Naturet). Naturetissa on mukana riittävät ja maalämpökohteisiin soveltuvat suoja-aineet.

Käyttökohteet

KK-INHIMEG-monoetyleeniglykoli

 • jäähdytysjärjestelmät
 • lauhdutusjärjestelmät
 • lämmöntalteenottojärjestelmät
 • PILP-järjestelmät (lämmitys)
 • aurinkolämmitys

KK-INHIPROP-monopropyleeniglykoli

 • jäähdytysjärjestelmät
 • lauhdutusjärjestelmät
 • lämmön talteenottojärjestelmät
 • katulämmitysjärjestelmät
 • lumensulatusjärjestelmät
 • PILP-järjestelmät (käyttövesi)
 • aurinkolämmitys (käyttövesi)
Esimerkki: Glykolilaadun ja-pitoisuuden vaikutus kustannuksiin / LTO-järjestelmä
Esimerkki: Glykolilaadun ja-pitoisuuden vaikutus kustannuksiin / LTO-järjestelmä

Miten valita oikea glykoli?

Tärkeintä on, että aina valitaan suoja-aineistettu glykoli piirin materiaalien ja käyttötarkoituksen mukaan. Piireissä esiintyvät materiaalit vaikuttavat myös glykolin suoja-aineistukseen. Alumiinia sisältävissä piireissä käytetään vain niihin soveltuvia suoja-aineita sisältäviä glykoleita.

Jos glykolilaatu (MEG/MPG) ja pitoisuus valitaan väärin, se vaikuttaa oleellisesti lämmönsiirtokykyyn ja sitä kautta kustannuksiin.

Alla olevassa taulukossa esitetään esimerkkilaskelmat siitä, miten paljon ylimääräisiä kustannuksia voi tulla, jos järjestelmässä on väärä glykolilaatu ja/tai pitoisuus. Ylempi jana näyttää vaikutuksen kustannuksiin, jos käytössä on 45-prosenttinen propyleeniglykoli järjestelmässä, jossa pitäisi suunnitelmien mukaan käyttää 30-prosenttista etyleeniglykolia. Alempi jana kuvastaa sitä, kuinka paljon ylimääräistä kulua tulee pelkästä väärästä pitoisuudesta (käytössä 45-prosenttinen eli tarpeettoman vahva etyleeniglykoli).

Miksi eri glykoleja ei saa sekoittaa keskenään?

Eri glykolien sekoittaminen häiritsee pakkaskeston/tilavuusprosentin mittausta, koska eri glykolilaadut ovat tiheyksiltään erilaisia. Eri glykolimerkkejä ei kannatta sekoittaa keskenään, jollei tiedä niiden ominaisuuksia. Koska glykolien suoja-aineet saattavat olla erilaisia, niiden sekoittaminen keskenään saattaa aiheuttaa suojaustason ja pakkaskeston analysointivaikeuksia. Glykoleissa esiintyvät erilaiset suoja-aineet voivat keskenään sekoittuessaan aiheuttaa sakkautumista.

Glykolipitoisuuden vaikutus lämmönsiirtokykyyn
Glykolipitoisuuden vaikutus lämmönsiirtokykyyn

Miten ja mihin glykolin pitoisuus vaikuttaa?

Pitoisuus vaikuttaa pakkaskestoon. Lämmönsiirtokyky laskee merkittävästi glykolipitoisuuden kasvaessa. Glykolipitoisuus tulee valita käyttötarkoituksen mukaan. LTO-järjestelmissä käytetään yleisesti 30-35-prosenttista glykolia. Ulkona olevissa piireissä, esim. jäähdytys- ja lauhdutusjärjestelmissä sekä sulanapito- ja katulämmitysjärjestelmissä, käytetään 35-40-prosenttista glykolia.

Pitoisuus pitää laskea aina käyttötarkoituksen mukaan optimaalisen lämmönsiirtokyvyn saavuttamiseksi. Jos pitoisuudet ovat tarpeettoman korkeita, lämmönsiirto heikkenee merkittävästi. Jos pitoisuudet ovat liian matalat, on olemassa jäätymisriski.
Tutkimuksiemme mukaan vähintään n. 30-prosenttinen glykoli ei jähmettyessään riko putkistoa.

Miksi inhiboitu glykoli?

Glykoli itsessään on selkeästi korrodoivampaa kuin pelkkä vesi. Tämä johtaa suojaustarpeeseen järjestelmässä olevien metallien korroosion hidastamiseksi.

Suoja-aine pitää valita aina piirissä olevien materiaalien perusteella. KL-Lämpö toimittaa kaikille piireissä yleisesti esiintyville materiaaleille sopivia suoja-aineistettuja glykoleita.

Miksi valita suljettu pumppausasema?

Perinteisesti käytetyissä avosaaviratkaisuissa glykoliliuos altistuu haihtumiselle ja epäpuhtauksille. Oikea ratkaisu on käyttää suljettua, omalla pumpulla varustettua täyttöastiaa. Tällöin glykoliliuos säilyy suunnitellulla pitoisuustasolla ja epäpuhtauksista vapaana. Lisäksi suosittelemme, että varoventtiilien putket ohjataan erilliseen irtosäiliöön, jotta täyttöliuos säilyy puhtaana.

Tarvittaessa pumppausaseman pumpulla pystytään seostamaan vesi ja glykoli keskenään pumppausaseman säiliöön oikeassa suhteessa. Ennen liuoksen verkostoon pumppaamista oikea pitoisuus pitää varmistaa glykolikiikarilla. KL-Lämpö toimittaa glykolikiikareita, ja KL-Lämmön säiliöissä oleva mitta-asteikko helpottaa seostamista.

Kiinnostuitko?

Kysy lisää glykoleista:

Ari Saarilahti
Kiinteistötekniikan asiantuntija/aluepäällikkö, DI
040 824 2262
ari.saarilahti@kl-lampo.com

« Takaisin