EtusivuBlogiBlogi

Laatujärjestelmämme perustuu asiakaslähtöisyyteen

02.03.2017

Jonna Lehtinen, Tekninen assistentti, KL-Lämpö Oy

Kysyttäessä ihmisiltä, että ”Mitä laatu on?” saadaan monenlaisia vastauksia, joista jokainen vastaus pitää sisällään pienen osuuden laadulle ominaisia asioita. Voidaan sanoa, että laatu muodostuu asiakkaiden tarpeista, vaatimuksista ja odotuksista organisaation tuotteita tai palveluita kohtaan.

Asiakkaan ollessa tyytyväinen, laadun katsotaan olevan hyvällä tasolla. Laadun määrittäminen on täysin riippuvainen organisaatiosta ja sen valitsemista lähestymistavoista. Me KL-Lämmössä haluamme tunnistaa myös asiakkaiden piilossakin olevat tarpeet ja toiveet ennakoivasti, jotta asiakas sitoutuisi meihin myös pitkällä tähtäimellä.

"Lähestymistapanamme on asiakaslähtöisyys"

Kestävän liiketoiminnan perustekijöitä ovat muun muassa luotettavuus, asiakastyytyväisyys ja jatkuva parantaminen. ISO 9001 laatujärjestelmä on tehokas johtamisjärjestelmä, joka varmistaa kyvyn vaatimustenmukaisten tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen.

4 vuotta sitten aloimme rakentaa ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmää paremman kokonaisuuden aikaansaamiseksi. ISO 9001 sertifikaatti myönnettiin vuonna 2014. Vuosien 2016-2017 vaihteessa aloitimme laadunhallintajärjestelmäämme päivittämisen ISO 9001:2015 mukaiseksi. On tärkeää ymmärtää, että erilaiset järjestelmät ovat kuitenkin vain työkaluja helpottamaan kokonaisuuden toteuttamista. Laatujärjestelmän rakentaminen ja päivittäminen ovat koko henkilökunnan yhteinen asia. Henkilökunnan tulee kyseenalaistaa ja keskustella siitä, että miten annetut työtehtävät auttavat organisaatiota, asiakasta, tiimiä ja vasta viimeiseksi itseään. Laatujärjestelmän toimivuus ratkaistaan kuitenkin aina käytännön tasolla.

PDCA-sykli on käyttämämme ongelman ratkaisumalli ja kehittämismenetelmä. PDCA-sykli on yksi keskeisistä työkaluista jatkuvassa parantamisessa, laatujohtamisessa ja prosessin kehittämisessä. PDCA perustuu ympyrään, jota kierretään. Ensimmäinen askel on suunnittelu (plan), ja sitten tehdään (do). Tekemisen jälkeen tarkistetaan (check) tehdyt asiat ja lopuksi tehdään tarvittavat korjaukset (act). Korjausten jälkeen palataan takaisin alkuun.

Laadunhallintajärjestelmämme perustuu jatkuvaan parantamiseen sekä liiketoiminnan vastuulliseen kehittämiseen. Työturvallisuus, vastuullisuus sekä henkilöstön toimintatapa tulee kytkeä laadunhallintaan optimaalisesti.

« Takaisin