EtusivuBlogiBlogi

Suomalainen työ on tärkeä arvo KL-Lämmölle

21.04.2022

Olli Edgren, toimitusjohtaja, KL-Lämpö Oy

KL-Lämmön arvoihin kuuluvat asiakaslähtöisyys, luotettavuus, vastuullisuus, kestävä kehitys ja työhyvinvointi. Nämä arvot ovat läsnä kaikessa päivittäisessä tekemisessämme, joka ainut päivä. Ei ole järkevää, että arvot jäävät huoneentauluksi seinälle tai nettisivujen syöveriin vaan toimivat ohjenuorana yrityksen toiminnassa.

Olemme sitoutuneet tuomaan nämä arvot konkreettisiksi asioiksi kaikessa tekemisessämme niin yhteistyökumppaneiden, sidosryhmien kuin työyhteisön välillä. Näitä kohtaamisia on lukuisia päivittäin meillä kaikilla.

Yksi uusi ja merkittävä konkreettinen asia meillä on ollut liittyminen Suomalaisen Työn Liittoon ja saamamme Avainlippu-tunnukset suomalaisesta palvelusta sekä päätuoteryhmistämme. Nämä myönnetyt Avainliput vastaavat täydellisesti yhtiömme arvomaailmaa. Haluamme olla vastuullinen toimija sekä ekologisesti, sosiaalisesti että taloudellisesti. Toimialalla, jolla työskentelemme, ekologinen vastuu korostuu. Erilaisia ympäristölainsäädännön asetuksia on noudatettava. Ennen kaikkea palveluidemme ja tuotteittemme ympäristövaikutuksia olemme määrätietoisesti pienentäneet mm. tuotekehityksen avulla. Energiatehokkuuden parantaminen on koko toimintaamme yhdistävä tavoite.

Sosiaalinen vastuu korostuu eniten työyhteisön kautta. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat äärettömän tärkeä voimavara yhtiölle. Vastuullisesti toimivan yrityksen työntekijät ovat sitoutuneita laatutavoitteisiin ja kokevat ylpeyttä omasta työstään. Työntekijöiden koulutusta ja osaamista on aktiivisesti ylläpidettävä ja kehitettävä. Tämä luo myös pohjan työturvallisuudelle ja hyvälle työilmapiirille.

Yhdenvertaisuuden ja tasapuolisuuden teot sekä hyvät toimintatavat ja yhteistyö ulottuvat myös yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssakäymisiin.

Taloudellinen ja yhteiskunnallinen vastuu luovat pohjan yrityksen toiminnalle. On pystyttävä ylläpitämään kannattavaa ja kilpailukykyistä liiketoimintaa, jotta pystymme kehittymään yhtiönä ja luomaan uusia työpaikkoja Suomeen. Kun taloudellinen ja yhteiskunnallinen vastuu on hyvin kannettu, tämä antaa hyvät eväät kehittää myös sosiaalisia ja ekologisia vastuita voimakkaammin.

Uskon vahvasti, että kun yhtiön vastuullinen toiminta on läsnä ja mukana jokapäiväisessä työssä, niin tämä vaikuttaa ihmisten ostopäätöksiin ja antaa pitemmän päälle merkittävän kilpailuedun yhtiölle.

Vastuullinen toiminta näkyy myös tuotteiden ja palveluiden laadussa. ISO-sertifioidun laatujärjestelmämme mukaisesti edellytämme vastuullisuutta ja laadukkuutta myös alihankkijoiltamme ja toimittajiltamme. Jos vastuullisuus ja yrityksen arvot huomioidaan toiminnassa, tällä on suora yhteys positiiviseen työnantajamielikuvaan. Tämä onkin valttikortti tämän päivän työmarkkinoilla!

Haluamme toimia vastuullisesti. Siksi liityimme Suomalaisen Työn Liittoon!

« Takaisin