Glykoliliuosten kierrätyspalvelut

Lataa esite »

Jäätymisen- ja korroosionestokemikaalit

Inhiboidut KK-INHIMEG- ja KK-INHIPROP-glykolit ehkäisevät tehokkaasti jäähdytys-, lauhdutus- ja LTO-järjestelmissä tapahtuvaa jäätymistä ja korroosiota.

Ne sisältävät glykolin (monoetyleeniglykoli tai monopropyleeniglykoli) lisäksi pitkäkestoista
KK-620-korroosionestokemikaalia (inhibiitti). KK-620 ei sisällä myrkyllistä nitriittiä. KK-INHIMEG-monoetyleeniglykolia ja KK-INHIPROP-monopropyleeniglykolia on saatavilla erilaisina seosvahvuuksina halutun pakkaskeston mukaan (25 %, 30 %, 35 %, 40 % ja 45 %).

Käyttökohteet

KK-INHIMEG-monoetyleeniglykoli

 • jäähdytysjärjestelmät
 • lauhdutusjärjestelmät
 • lämmöntalteenottojärjestelmät

KK-INHIPROP-monopropyleeniglykoli

 • jäähdytysjärjestelmät
 • lauhdutusjärjestelmät
 • lämmön talteenottojärjestelmät
 • katulämmitysjärjestelmät
 • lumensulatusjärjestelmät

Pitkäkestoista toimivuutta KL-Lämmön korroosionestoaineella

Jyväskylän kävelykadun glykolijärjestelmät on suojattu KL-Lämmön korroosion- ja kerrostumienestoestokemikaalilla KK-620. Järjestelmät ovat toimineet moitteettomasti yli 15 vuotta ilman glykolienvaihtotarvetta.

Katso seurantaraportti vuosilta 1995-2014 »

Käytettyjen glykoliliuosten kierrätyspalvelut

Lämmönsiirtonesteenä käytetyt vesi-glykoliliuokset voivat sisältää suuria määriä raskasmetalleja, jolloin ne luokitellaan ongelmajätteeksi ja ne on hävitettävä asianmukaisesti.

Mikäli epäpuhtauksien määrä ei ole liian suuri, voidaan käytetyt glykolit ottaa talteen sekä puhdistaa ja kierrättää.

Käytettyjen glykoliliuosten talteenotto ja kierrätys

Otamme vastaan käytössä olleita etyleeni- ja propyleeniglykoliliuoksia, joiden liuosväkevyys on vähintään 20 % ja jotka eivät sisällä öljyä.

Toimitamme käytetyt glykoliliuokset yhteistyökumppanillemme puhdistusta ja kierrätystä varten. Puhdistusprosessi perustuu erilaisiin suodatus- ja haihdutusmenetelmiin. Sen ansiosta jäteglykoli on mahdollista kierrättää ja markkinoida erilaisten prosessien raaka-aineeksi.

Glykolijärjestelmien kunnossapitopalvelumme
sisältävät

 • glykolijärjestelmien tyhjennykset
 • käytettyjen glykoliliuosten talteenoton ja kierrätyksen
 • tarvittavien siirtoasiakirjojen toimittamisen ja arkistoinnin
 • järjestelmien täytön korroosionestoaineen sisältävillä pitkäkestoisilla glykoleilla
 • analyysipalvelut ja sovittavan vesianalyysiseurannan

Lataa tuotekorttimme