EtusivuAjankohtaistaUutiset

Uutiset - Arkisto

25.8.2016

KL-Lämpö kouluttaa

KL-Lämmön asiantuntija luennoi koulutustilaisuudessa, joka järjestetään Oulussa 20.-21.9.16. Koulutuksen aiheena on kattilaveden valmistus ja käsittely.

Koulutus on tarkoitettu voimalaitosten käyttöhenkilöille, vesilaitosten hoitajille, vesilaboranteille, vuoromestareille ja käyttöinsinööreille. Koulutuksessa perehdytään ionivaihdettujen vesien valmistukseen, laatuvaatimuksiin, vesiarvojen seurantaan ja analyyseihin. Koulutuksessa perehdytään myös kattilaveden, höyryn ja lauhteiden käsittelyyn.

KL-Lämmön tuoteryhmäpäällikkö Pekka Ojala luennoi keskiviikkona 21.9. Hänen esityksensä aiheita ovat ”Voimalaitoksen vesikemian valvonta eri ajotilanteissa” sekä ”Kattilavesi ja vauriot kattilalaitoksissa”. Viimeiseen aihepiiriin pureudutaan kattilavesiongelmien case-tapausten kautta.

Kaksipäiväiseen koulutukseen osallistuu muun muassa voimalaitosten käyttöhenkilöitä, vesilaitosten hoitajia sekä vesilaborantteja, vuoromestareita ja käyttöinsinöörejä.

Tutustu tilaisuuden ohjelmaan tästä ›


3.8.2016

KL-Lämpö Oy on Cleantech Finland –verkoston jäsenyritys

KL-Lämpö Oy on hyväksytty jäseneksi Cleantech Finlandin verkostoon, joka toimii suomalaisen cleantech –alan puolestapuhujana kansainvälisillä markkinoilla.

Jokainen verkostoon kuuluva yritys on sitoutunut sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, joka ratkaisee suoraan tai osana arvoketjua merkittävää ympäristöhaastetta.


31.5.2016

KL-Lämpö mukana TARMO+ Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi -hankkeessa

TARMO+ Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi -hanke on Ekokumppanit Oy:n hallinnoima puolueeton Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hanke, joka tähtää energiatehokkaaseen korjausrakentamiseen ja siihen liittyvien tuotteiden ja palvelujen kysynnän ja tarjonnan parantamiseen.

Ympäristöystävällisyys on KL-Lämmön toiminnassa keskeisellä sijalla ja TARMO+ -hankkeen kautta haluamme olla osaltamme tukemassa taloyhtiöitä hiilipäästöjen vähentämisessä sekä myös energiakustannusten minimoisessa.


31.5.2016

Pirkkalan Yrittäjien Road Show KL-Lämmössä 13.5.2016

Pirkkalan yrittäjät ry järjesti 13.5.2016 yrityskierroksen, jonka tarkoituksena oli tarjota pirkkalalaisille yrityksille mahdollisuus verkostoitua ja tutustua toistensa toimintaan. Kierrokselle osallistuivat yritysjäsenten lisäksi Pirkkalan kunnan pormestari Helena Rissanen sekä elinkeinojohtaja Marko Tulokas.

Road Show pysähtyi perjantaina myös KL-Lämmössä. KL-Lämpö toivotti vieraat tervetulleiksi toimitusjohtaja Olli Edgrenin johdolla. Esittelimme vieraille toimintaamme ja toimitilojamme.


21.4.2016

KL-Lämpö puhdistaa Helen Oy:n merivesilämmönvaihtimet

Helen Oy hyödyntää merivettä energiantuotantonsa jäähdytyskoneissa. Normaalissa käytössä vaihtimien levypinnoille kerääntyy likaa, mikä heikentää merkittävästi lämmönsiirron tehokkuutta.Virtaama on mahdollista palauttaa normaaliksi säännöllisillä pesuilla. Helen luottaa merivesilämmönsiirtimiensä tehokkuuden maksimoinnissa KL-Lämmön osaamiseen. Vähintään kerran vuodessa vaihtimiin toteutetaan kierrätyspesu. Kemiallisesti toteutettava pesu ei vaadi laitteen avaamista, eikä näin ollen myöskään pitkiä tuotantokatkoja. Se tekee menetelmästä kustannustehokkaan ja joustavan.

Lue lisää toteutuksesta: Case Study Helen, Motiva ›


6.4.2016

Asiakkaamme suosittelevat yhteistyötä KL-Lämmön kanssa

Teetimme helmikuussa 2016 asiakastyytyväisyystutkimuksen, jolla kartoitettiin tapaamme hoitaa asiakassuhteita. Tutkimustulokset antavat tietoa asiakassuhteidemme vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Valtaosa asiakkaistamme ilmoitti voivansa suositella KL-Lämpöä yhteistyökumppanina.

Tutkimustulosten mukaan yrityksen selkeästi vahvin osa-alue oli henkilöstön osaaminen. Erityisesti myyntihenkilöstön asiantuntemusta ja ammattitaitoa arvostettiin. KL-Lämpö Oy koetaan luotettavaksi yritykseksi ja yhteistyökumppaniksi. Vahvuuksiamme ovat mm. toimitusten virheettömyys ja toimitusaikojen luotettavuus. Asiakkaamme pitivät tuotevalikoimaamme riittävänä ja tarpeeksi kattavana. Kokonaisuudessaan vastaajat olivat melko tyytyväisiä yrityksen toimintaan. KL-Lämpö sai kokonaisarvosanan 4,2 asteikolla 1 - 5.

Net Promoter Score eli NPS-menetelmän avulla ennustetaan asiakkaiden todennäköisyyttä suositella yritystä ja sen palveluita muille. Valtaosa vastaajista oli valmis suosittelemaan KL-Lämpö Oy:ta ja antoi arvosanaksi 8 tai enemmän (asteikolla 0-10).

Asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin puhelimitse ja sähköisesti. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Pajakon Oy.

Asiakastyytyvaisyystutkimus_2016.pdf (1,0 Mt)


11.3.2016

Torju kallis ketjureaktio

Tehtaiden lämmönsiirtimet siirtävät ja ottavat talteen lämpöä eri prosessien välillä. Lämmönvaihtimen likaantuminen häritsee sen toimintaa. Lämmönvaihtimissa ja putkistoissa olevat pienet, jopa 0,4 millin paksuiset, kerrostumat heikentävät rajusti lämmönsiirtokykyä. Kustannukset kasvavat ja vuotojen sekä tuotantokatkoksien riskit lisääntyvät.

Lue Motivan uusimmasta lehdestä, mitä KL-Lämmön toimitusjohtaja Olli Edgren kertoo lämmönsiirtojärjestelmien kunnossapidosta.

Lue Motivan uutinen tästä ›